I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

HvSM: Hemvärnets silvermedalj: Västerås försvarsområde (Fo 48)   Sverige

Instiftad år: 1951 Valör: Silver
Ytterligare information:
Diameter 33 mm.

HvSM: Västerås försvarsområde (Fo 48).


 

Uppladdad: 2014-05-04 19:39:04, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-09-13 14:35:11, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-09-13 14:35:30, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-13 14:35:50, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer:
2019-09-17 10:52:08Mikael Sundbom
Varför lägga in information av detta slag överhuvudtaget?
2019-09-16 16:38:54Peder Peterson
Detta är bataljonen:
https://www.hemvarnet.se/om-organisationen/hemvarnsforbanden//440

Informationen om 221.Hvinskomp är ganska ovidkommande då det bara är en av enheterna inom 22 Hvbat.
2019-09-13 14:41:16Richard Nyström
221. insatskompani innefattar tre insatsplutoner och kompanistab med stabs- och sambandsgrupp, kokgrupp, sjukvårdsgrupp, packgrupp. I kompaniet ingår flera specialister såsom MC-ordonnanser, sjukvårdare, stabsbiträden, signalister och fordonsförare.

221. insatskompani utgår från Västerås med omnejd.

Upplands- och Västamanlandsgrupperna över ibland i området.