I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

HvSM: Hemvärnets silvermedalj: Hallandsgruppen / Hallandsbataljonen (Lv 6) - (2)   Sverige

Instiftad år: 1951 Valör: Silver
Ytterligare information:
Diameter: 33 mm. Yngre version.

HvSM: Hallandsgruppen (Lv 6)

LUFTVÄRNSREGEMENTET - LV 6
Att övervaka luftrummet med radar, upptäcka hot från luften och vara redo att bekämpa de hoten med luftvärnsrobotar – det är luftvärnets uppgift inom Försvarsmakten.
Sveriges enda luftvärnsregemente Lv 6 ligger i Halmstad. Vår uppgift är att vara ett skydd mot hot från luften, som fientliga helikoptrar, flygplan, granater eller raketer.


 

Uppladdad: 2019-09-11 11:13:47, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-11 11:14:08, av: Richard Nyström.Grupp - åtsidor

Kommentarer:
2019-09-13 13:23:39Johan Valström
Textrutan som väl ändå är tänkt att informera om medaljen i sig informerar ju i nuläget mer om luftvärnsregementets medaljer eller den verksamhet som ligger till grund för förbandets uppgift, det har inget med hemvärnet att göra, Lv6 har heller inget med medaljen eller medaljeringen att göra.

Du kan ju i ärlighetens namn inte lägga upp en hemvärnsmedalj och sedan hänvisa den och dess information till ett förband som inte har mer med saken att göra än dess geografiska placering.

"Som medaljforskare" måste man väl ändå själv inse
behovet av korrekt eller "rätt" efterforskning, eller?

Hitta en bild på nätet och copy-paste från en hemsida kan vem som helst göra.
2019-09-13 09:27:51Mikael Sundbom
Sedan behöver man inte vara dryg med sina svar.
2019-09-13 09:08:31Mikael Sundbom
Det är fler än jag som har kommentarer på det du har skrivit i ytterliggare informationsrutan. Det som står där är helt ovidkommande till denna medalj och helt onödigt. Det förvirrar mer än förklarar.
Men snart kommer det blåsa nya vindar här....
2019-09-12 16:08:53Richard Nyström
Jag har aldrig påstått att Hemvärnet i Halmstad sysslar med luftvärn. De håller bara till vid Lv 6-området enligt Hemvärnet självt. Se Hemvärnets egen länk nedan. Kan du inte läsa innantill?
Måste jag upprepa mig?


2019-09-12 09:18:49Mikael Sundbom
Du tolkar det du läser fel. Efter att ha arbetat i FM i 20 år samt att nu varit med i hemvärnet i 8år så anser jag mig ha rätt okej koll på hur det ligger till. Du sprider fel inoformation när du skriver att hemvärnsbataljonen håller på med luftvärn.

Det borde finnas en kommite, motsv, här på medalj.nu som kontrollerar det som läggs ut här. varken enskilda personer eller admin bör kunna lägga in och skriva, i ytterliggare information, vad de vill utan att någon mer kontrollerar först. För nu verkar det vara en enskilds fria åkning. Detta gör att sidan tappar i förtroende och anseende.
2019-09-12 08:31:01Richard Nyström
Jag litar på vad FM och Hemvärnet säger och definierar om sin egen verksamhet via sina officiella kanaler. Ändå framhärdar Sundbom att motsäga kända fakta. Sluta nu.
2019-09-12 07:31:46Mikael Sundbom
Hemvärnet har inga befattningar på Lv6. Lv6 är INTE en hemvärnsbataljon. Hv-bataljonen administreras och utbildas av en utbildningsgrupp som ligger under regementet. Det är allt. Övriga uppgifter för bataljonen har inget med regementet att göra.
Bara för att en bataljon administrativt ligger under ett regemente gör inte att Hv-bataljonen har samma uppgifter som detta regemente. Roslagsbataljonen administreras och utbildas av utbildningsgrupp Södertörn som är samgrupperade med Amf1. Det betyder inte att bataljonen löser samma uppgifter som amfibiebataljonen. T.ex strid mot sjömål.
2019-09-11 20:30:10Richard Nyström
Men om FM och Hemvärnet säger annat hur får du ihop det då? Uppenbarligen är Hemvärnet verksamt på Lv 6 i olika befattningar och att de har träffar där. Lv 6 är tydligen en "hemvärnsbataljon"? Det går liksom inte att tänka bort. Hallandsgruppen hade sin bas där också.

Så här står det på Hemvärnets hemsida:

"Hallandsbataljonen, även kallad 45:e hemvärnsbataljonen, har ett område som omfattar Hallands län. Majoriteten av all personal i förbandet är hemmahörande inom upptagningsområdet. Bataljonen tillhör Luftvärnsregementet, Lv 6. Förbandet är traditionsbärare för Hallands regemente."

Källa:
https://www.hemvarnet.se/om-organisationen/hemvarnsforbanden//206

Därmed är frågan utagerad.
2019-09-11 18:29:52Johan Valström
Hemvärnet i halland sysslar lika lite med luftvärn som hemvärnet i blekinge gör avseende luftstrid.

Inte alls dvs.
2019-09-11 17:13:43Mikael Sundbom
Hemvärnsbataljonerna tillhör inte regementena. Hemvärnbataljonerna administreras och utbildas av utbildningsgruppen som är samgrupperad med övrig militär verksamhet inom respektive regementet. Samma gäller all annan frivillig verksamhet. Det är endast en fredslösning. I krig och insats lyder bataljonerna under respektive militärregion.

Det kommer bli ändringar efter årsskiftet då kommer hemvärnet bli ett eget truppslag, likställt med arme’n, marinen och flygvapnet.
2019-09-11 16:38:55Richard Nyström
https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/luftvarnsregementet-lv-6/hallandsbataljonen/
2019-09-11 13:07:35Mikael Sundbom
LV6 har egentligen inget med denna medalj att göra. Att utbildningsgruppen ligger på LV6 är en sak men regementet har egentligen inget att göra med utbildningsgruppen annat än att bemanna dessa. Så kommentaren ang LV6 bör tas bort.
2019-09-11 13:04:23Mikael Sundbom
Intressant att medaljen är vänd åt "fel" håll.
2019-09-11 11:16:02Richard Nyström
HvSM-medaljerna har markerats av annan som "utdelas ej i dag". Den här medaljen delas ännu ut fortlöpande.