I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

-: Drottning Lovisas medalj i guld av 8:e storleken med briljanter i Serafimerordens band - Enskild medalj   Sverige

Instiftad år: 1860 Valör: Guld
Ytterligare information:
Drottning Lovisa (1828-1871) var gemål till Karl XV. Medaljen är av 8:e storleken i serafimerblått band.


 

Uppladdad: 2011-06-22 22:59:36, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-22 23:00:08, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-10-07 22:08:58, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-10-07 22:09:12, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-02-18 22:42:12, av: Jonas Arnell.Åtsida - variant

Uppladdad: 2013-02-18 22:42:35, av: Jonas Arnell.Frånsida - variant

Uppladdad: 2019-08-15 20:55:14, av: Richard Nyström.Åtsida - avslag i silver

Uppladdad: 2019-08-15 20:55:35, av: Richard Nyström.Frånsida - avslag i silver

Kommentarer:
2019-08-16 20:01:12Richard Nyström
Hildebrand II s 508:

"4. a.

Åtsidan af n. 4, med slät frånsida för att der
inrista den belönades namn.

Diam. 10 1/2 lin. (7 1/2 storl.). Sådana medaljer funnos efter
Drottningens död i hennes gömmor och blefvo utdelade, med
påsatt krona och infattade juveler, till personer som tillhört
hennes hof, att bäras i Serafimer ordens band."
2019-08-16 15:18:24Richard Nyström
Känt begrepp för en medalj som antingen är så exklusiv eller så sällan utdelad att den t ex ges för en specialinsats. Den kan också vara framtagen för en viss person elleräå handfull personer t ex Spetsbergen, för berömliga gärningar. Hildebrand myntade begreppet.
2019-08-16 11:41:11Mikael Sundbom
Har en fråga angånde detta med Enskild medalj.
Vad menas med det?