I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SOFsm: Sveriges Orkesterförbunds förbundsmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1999 Valör: Silver

PDF
hkv 2013-05-13 16 991.56419 sveriges orkesterförbunds medaljer
sof förtjänsttecken.pdf

Ytterligare information:
Före 1999; Riksförbundet Sveriges Amatörorkestrars förtjänstmedalj i silver.

15 års aktiv medverkan som musiker.


 

Uppladdad: 2007-07-24 20:21:58, av: Peder Peterson.
Uppladdad: 2007-07-24 23:45:50, av: Peder Peterson.
Uppladdad: 2013-03-24 21:41:12, av: Sara Backlund.SOF förtjänstmedalj i silver

Uppladdad: 2016-11-16 19:14:43, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-11-16 19:15:07, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer:
2019-07-19 10:58:50Mikael Sundbom
Bör inte medaljen heta Sveriges Orkesterförbunds förtjänstmedalj i silver. som tidigare påpekats.
2013-05-14 09:20:09Peder Peterson
De lägre förbundsmedaljerna i grupp L ärvda av RSAO har även de HKV godkännande.

Ärendet klargörs i nyligen uppladdad PDF
2013-03-30 19:42:59Sara Backlund
Denna medalj är inte godkänd att bäras på militär uniform enligt FM Uniformsbestämmelser.
2013-03-26 22:53:07Sara Backlund
Här kommer lite mer information om vem som kan tilldelas medaljen:
SILVER tilldelas den
a) som under minst 15 år aktivt verkat på ett föredömligt sätt som musiker samt tillhört Riksförbundet i minst två år.
b) enskild person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för amatörmusiken på sin ort eller i Riksförbundets verksamhet.
2013-03-25 00:27:33Jonas Arnell
Har satt förkortning till SOFgm och SOFsm för den icke-kungliga medaljen och SOFGM för den kungliga, i analogi med SLKGM/SM och SLKgm/sm. Detta eftersom de inte verkar ha inskription eller annat som ger annan tydlig särskillnad.

Är det någon som närmare vet när medaljen instiftades?
2013-03-24 21:48:40Sara Backlund
Rubriken bör ändras till Sveriges Orkesterförbunds förtjänstmedalj i silver.
2013-03-24 21:46:34Sara Backlund
Riksförbundet Sveriges Amatörorkestrar (RSAO) och Sveriges Orkesterföreningars Riksförbund (SOR) slogs samman 1999 och bildade Sveriges Orkesterförbund (SOF).