I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

ReumGM: Reumatikeförbundet - Riksföreningen mot reumatism förtjänstmedalj   Sverige

Instiftad år: 1970 Valör: Guld
Ytterligare information:
Reumatikerförbundet är ett riksförbund som ämnar att ge reumatiker delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden. Reumatikerförbundet finansierar forskning genom Reumatikerfonden, som samlar in bidrag från i huvudsak privatpersoner.

Reumatikerförbundet är organiserat i 172 föreningar indelade i 24 distrikt över hela landet. Här finns även Riksföreningar för olika diagnoser samt en Riksorganisation för Unga Reumatiker.[6]

Internationellt går förbundet under namnet ” The Swedish Rheumatism Association”. Förbundet har sitt säte i Stockholms län och man beräknas ha cirka 50 000 medlemmar.[1]

Reumatikerförbundet fokuserar en del av sin verksamhet runt så kallade temaår som bland annat har handlat om rehabilitering (2004), i rörelse (2008), kunskap som lindrar (2012). Den 23 november 2015 fyller förbundet 70 år. Temat för 2015 är ”70 år tillsammans”. Reumatikerförbundet är en stor givare till forskning om reumatiska sjukdomar.

De producerar och ger också ut en egen tidning, Reumatikervärlden. Tidningen ges ut sex gånger om året. Reumatikerförbundet är medlem i HSO.


 

Uppladdad: 2019-07-14 16:01:01, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-07-25 00:57:42, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-07-25 00:58:01, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2019-07-25 13:00:57, av: Richard Nyström.
Kommentarer: