I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FArbskGFt(1): Föreningen för arbetarskydd förtjänsttecken (1)   Sverige

Instiftad år: 1949 Valör: Guld
Ytterligare information:
Band: kluvet i gult, rött och gult.

Jmf: FArbskGFt(2): Arbetsmijöforums förtjänsttecken (2).

Jmf även utförande: SkånCHtG: Skånska Cement AB hederstecken.

Arbetsmiljöforum startades 1905 och kallades då för Föreningen för arbetarskydd. Det var då ett innovativt initiativ taget av några eldsjälar.

Verksamheten övertogs efter en tid av arbetsmarknadens parter det vill säga fack- och arbetsgivarorganisationer. Under senare delen av 1900-talet utvecklades en bred representation i huvudmannagruppen. Förutom arbetsmarknadens parter representerades forskningsorganisationer, arbets-och miljömedicinska enheter, myndigheter och intresseorganisationer. I början på 2000-talet övergick den ideella verksamheten till bolagsform. Samarbetet med de tidigare huvudmännen har fortsatt och utvecklats även efter att Arbetsmiljöforum blivit ett aktiebolag. Fler företrädare för arbetslivet har idag valt att ingå i våra idéråd, referensråd, advisoryboard och styrgrupper.

Verksamheten har med sin dryga 100-åriga historia av partssamarbete (samarbete mellan fackliga organisationer och arbetsgivare) en stark ställning i arbetslivs- och arbetsmiljösverige.

Arbetsmiljöforum har under åren haft mer än 60 olika huvudmän inom såväl näringsliv, myndigheter, forskningsorganisationer, konsultföretag, specialistorganisationer, företagshälsovården, universitet, fackförbund, arbetsgivarorganisationer m.fl.


 

Uppladdad: 2011-06-03 23:09:37, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-06-03 23:09:50, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2013-02-19 00:15:08, av: Jonas Arnell.Frånsida

Uppladdad: 2014-01-13 23:50:53, av: Richard Nyström.Miniatyr längst till höger.

Uppladdad: 2014-01-25 23:42:44, av: Richard Nyström.medalj med nål

Uppladdad: 2018-09-03 21:35:56, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-09-03 21:36:30, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-09-13 23:04:27, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2019-09-27 19:34:42, av: Richard Nyström.Diplom

Kommentarer: