I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SABsbSM: Städernas Allmänna Brandstodsbolags medalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1844 Valör: Silver
Ytterligare information:
(1844)/1848/1872/1886/1898/1918

Frånsidestext: "För mod i faror och medborgerligt nit". Städernas Allmänna Brandstodsbolag var ett svenskt försäkringsbolag som bildades 1828. Bolagets styrelse hade sitt säte i Stockholm. 1901 lät man uppföra ett nytt kontor på Skeppsbron 20. Företagets medaljong visar fågel fenix som stiger upp ur en brinnande stad.
År 1949 utvidgade bolaget sin verksamhet till att omfatta all slags skadeförsäkring och ändrade namnet till Städernas Allmänna Försäkringsbolag. Vid årsskiftet 1964/65 uppgick bland andra Försäkrings AB Hansa i bolaget, och genom en fusion 1970 med Trygg bildades Trygg-Hansa.
Brandstod betyder ersättning på grund av brandskada.
(Källa: Wikipedia)

Frågan om utdelning av förtjänstmedaljer väcktes år 1834 i en skrivelse från brandstodskommittén i Örebro med anledning av timade händelser i nämnda stad. Efter flera turer fastställdes medaljen av stämman 1844. Det var befälhavaren vid eldsvåda som anmälde om någon vid en eldsläckningen utmärkt sig för "särskilt mod och oförtrutenhet" och därför gjort sig förtjänt av belöning. Efteryttrande från stadens magistrats- och brandstodskommitté hade styrelsen att tilldela personen ifråga en jetong av guld eller silver eller en penningbelöning av högst 100 rdr b:o. Den fastställdes av Kungl. Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien 1848 och den första utdelningen skedde 1853. År 1886 slopades kravet på magistratens vitsord och kvalifikationerna för att erhålla medalj ändrades till "särdeles mod och rådighet". Fr.o.m. 1874 förekom det att medaljer getts för framstående förtjänster om ordnandet av brandväsendet, för mångårigt ledamotskap av bolagets styrelse eller mångårig verksamhet som tjänsteman eller revisor samt på grund av långvarig, väl vitsordad verksamhet som bolagets ombud och som ledamot av brandstodskommitté ävensom långvarig brandchefs- och brandmannatjänst. Medaljens utformning är snarlik Allmänna brandstodsverkets medalj och visar på aversen en krönt glob, en ur lågor uppflyende fågel Fenix samt två i kors ställda brinnande facklor. Inskriptionen på aversen är "Städernas allmänna brandstodsbolag" och på reversen "För mod i faror och medborgerlig nit".

100års-jubileumsjetongen utförd av Tore Strindberg.


 

Uppladdad: 2013-01-02 12:40:44, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-01-02 12:41:01, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-09-08 20:29:14, av: Richard Nyström.Åtsida - 100-års jubileumsmedalj ca 50 mm

Uppladdad: 2015-09-08 20:29:41, av: Richard Nyström.Frånsida - 100-års jubileumsmedalj ca 50 mm

Uppladdad: 2016-11-04 16:23:19, av: Richard Nyström.Åtsida - 100-års jubileumsmedalj ca 50 mm

Uppladdad: 2016-11-04 16:23:49, av: Richard Nyström.Åtsida - 100-års jubileumsmedalj ca 50 mm

Uppladdad: 2017-06-05 21:30:32, av: Richard Nyström.Brandbefäl i Kalmar län.

Uppladdad: 2017-07-16 21:06:58, av: Richard Nyström.Åtsida - bronsjetong

Uppladdad: 2017-07-16 21:07:13, av: Richard Nyström.Frånsida - bronsjetong

Uppladdad: 2018-12-06 13:27:58, av: Richard Nyström.Åtsida - 8:e storleken

Uppladdad: 2019-06-16 18:16:51, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-07-14 16:55:57, av: Richard Nyström.Större storleken

Uppladdad: 2019-07-25 11:03:02, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Kommentarer:
2013-01-01 23:56:23Richard Nyström
Enligt Hildebrands förteckning (II) framställdes denna medalj i 9:e resp. 5:e storlekarna (s. 437-438), samt som miniatyrer. Någon 11:e storlek är inte känd i litteraturen.

2013-01-01 15:20:49Jonas Arnell
Har på min sida knackat in en uppgift om att guldmedaljen eventuellt fanns i två storlekar, av 11:e och av 9:e storleken?