I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

ProPGM: Kungl. Sällskapet Pro Patrias medalj i guld av 8 1/2:e stl För trohet och flit   Sverige

Instiftad år: 1803 Valör: Guld
Ytterligare information:
Enligt Kungl. Sällskapet Pro Patrias årsredovisning 2012 utdelades medaljen "för trohet och flit" till och med 2004.


 

Uppladdad: 2011-09-26 06:32:11, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterad

Uppladdad: 2011-09-26 06:32:33, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterad

Uppladdad: 2011-09-27 11:12:35, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-09-27 11:12:59, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-11-14 09:07:33, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-11-14 09:07:51, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-11-18 23:27:43, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-11-18 23:28:10, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-05-23 15:06:50, av: Richard Nyström.Medalj i etui

Uppladdad: 2012-08-11 01:08:17, av: Richard Nyström.Åtsida -dam

Uppladdad: 2012-08-11 01:08:39, av: Richard Nyström.Frånsida - dam

Uppladdad: 2012-09-27 09:02:47, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-09-27 09:03:01, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-03-04 10:22:05, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-03-04 10:22:29, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-03-25 00:04:58, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-03-25 00:05:25, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-03-14 01:00:44, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-03-14 01:00:56, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-07-09 21:45:01, av: Richard Nyström.Åtsida - dam

Uppladdad: 2016-07-09 21:45:23, av: Richard Nyström.Frånsida - dam

Uppladdad: 2016-07-09 21:47:06, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2016-09-01 13:10:41, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-09-01 13:11:02, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-04-24 22:32:52, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-04-24 22:33:20, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-10-20 20:23:15, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2017-12-05 22:48:24, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-12-05 22:48:47, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-12-05 22:49:07, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2017-12-05 22:49:24, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2018-09-11 14:57:14, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2018-09-11 14:57:34, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Kommentarer: