I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

AmfregBM: Amfibieregementets förtjänstmedalj (Amf 1) i brons   Sverige

Instiftad år: 2000 Valör: Brons
Ytterligare information:
Utredning pågår om bärandetillstånd.

Mikael Sundbom:
"Det är en bronsmedalj som Amf1 delade ut till personal som slutade under FB04. Tror inte Amf1 ansökte om bärandetillstånd för denna bronsmedalj".


 

Uppladdad: 2015-05-02 14:07:09, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-05-02 14:07:45, av: Richard Nyström.Åtsida - i grupp

Uppladdad: 2016-05-04 10:41:53, av: Mikael Sundbom.
Uppladdad: 2016-05-04 10:42:03, av: Mikael Sundbom.
Uppladdad: 2016-05-04 10:44:25, av: Mikael Sundbom.
Kommentarer: