I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Ordenssällskap för kadetter vid Kungl. Krigsskolan   Sverige

Instiftad år: 1949 Valör: Guld
Ytterligare information:
Enligt Malmö Museer härrör medaljen från Timmermansorden. Timmermansorden förnekar detta. Band av purpurfärgad sidenmoaré fastknutet ordenstecken av brännförgylld brons.

Romerska skölden på åtsidan är identisk med skölden på Kungl. Krigskolans jetong.

Okänt bärandesätt: Antagligen runt halsen.

Inskription på frånsida:
Ut / fulmen / in periculo / ad / Mortem.

Storlek: 0,4 x 6,2 x 4,3

Ref: Malmö Muséer har två identiska ex i samlingarna med nr MM 053480 resp. MM 002401:002. Även Kungl. Myntkabinettet har ett ex samt Kulturen i Lund KM 29191-29418. Se även efterlysning i Svensk Numismatisk Tidskrift, April 2014:3, s. 61, nedan. 

Uppladdad: 2017-02-11 18:46:05, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-02-11 18:46:20, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-02-11 19:13:25, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-02-11 19:13:39, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-02-11 19:16:03, av: Richard Nyström.efterlysning i Svensk Numismatisk Tidskrift, April 2014:3, s. 61.

Uppladdad: 2017-02-17 21:07:27, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-02-17 21:07:39, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-08-13 16:50:07, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-08-13 16:51:07, av: Richard Nyström.Frånsida - OBS skjölden

Uppladdad: 2017-09-23 19:47:29, av: Richard Nyström.Tecken med band över bröstet

Uppladdad: 2019-06-01 22:31:29, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-06-01 22:31:43, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-06-01 22:31:55, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-07-23 12:24:54, av: Richard Nyström.Åtsida - jetong

Uppladdad: 2019-07-23 12:25:11, av: Richard Nyström.Frånsida - jetong

Kommentarer:
2017-09-28 11:14:36Johan Groth
Finns en medalj med detta utseende på Tradera just: https://www.tradera.com/item/220405/289934739/gammal-orden-ut-fulmen-in-periculo-ad-mortem