I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

ÖrebrolHushstGM: Örebro läns Kungl. Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 16:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1867 Valör: Guld
Ytterligare information:
Diameter 53 mm.

Hildebrand II s. 486 (nr 73) o 528 (nr 39). Hyckert s. 164 (nr 165).

Örebro läns kongliga hushållningssällskap bildades på Örebro slott i januari 1803 och stadgarna godkändes av Kungl. Maj:t tre månader senare.

Denna exceptionella medalj är i 16:e storleken, men bärs till skillnad från kedja för denna typ av storlek, i stället med band.


 

Uppladdad: 2011-05-11 10:48:55, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-05-11 10:49:17, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2013-01-21 21:34:07, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-01-21 21:34:33, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-01-21 21:34:54, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-01-21 21:35:13, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-06-03 21:12:28, av: Richard Nyström.Baron Nils Gabriel Djurklou, tilldelad medaljen år 1892.

Uppladdad: 2017-06-03 21:17:59, av: Richard Nyström.Friherre Fabian De Geer, Säbylund. Fabian de Geer var född 1850 på Säbylund, Kumla socken, död 1934. Tilldelad medaljen år 1909.

Uppladdad: 2017-06-17 00:56:00, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-06-17 00:56:16, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer:
2011-05-21 18:01:10Richard Nyström
Medaljen på bilden har tillhört/tilldelats en förutvarande landshövding i Örebro län.
2011-05-12 20:15:42Richard Nyström
Hushållningssällskapens historia - en sammanfattning

Hushållningssällskapet är landets äldsta organisation på jordbruksområdet.
Det första Hushållningssällskapet bildades redan 1791 på Gotland, medan övriga kom till under första hälften av 1800-talet.
Det låg i samhällets intresse att, ekonomiskt och socialt, förbättra förhållandena på landsbygden. Landshövdingen var självskriven som ordförande i Hushållningssällskapens förvaltningsutskott (styrelse) och fick därmed en hög status och betydelse för utvecklingen i länet.

Hushållningssällskapen har arbetat inom många områden, förutom jordbruksfrågor också byggt järnvägar, startat kooperativa föreningar, banker, lantbruksskolor och verkat inom sjukvård.
I takt med att samhället utvecklades bildades nya organisationer och myndigheter som tog hand om de verksamheter som bl.a. Hushållningssällskapen var med och startade. Landstingen bildades exempelvis år 1862 för att ansvara för bl.a. sjukvården.

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) blev alltifrån sin tillkomst 1811 tillsynsmyndighet för Hushållningssällskapen, en uppgift som 1890 överfördes till Lantbruksstyrelsen.