I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

JämtGGM: Jämtlands Gilles förtjänstmedalj   Sverige

Instiftad år: 1958 Valör: Guld
Ytterligare information:
Ordenssällskapet Jämtlands gille (JG) grundades år 1880 i Östersund med syfte att vara ett "vänskaps- och brödraförbund".

Gillet verkar fortsatt i Jämtlands län. Orden har åtta grader samt en särskild honnörsgrad. Inom gillet finns en egen orkester och en egen kör. Knutna till gillet är också en seniorklubb och en damklubb.

http://www.jgz.se


 

Uppladdad: 2019-07-14 14:52:21, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-07-14 14:53:06, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-07-14 17:12:54, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2019-07-14 17:13:18, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2019-07-14 17:14:56, av: Richard Nyström.Miniatyr - frånsida

Uppladdad: 2019-08-25 21:30:04, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2019-08-25 21:30:29, av: Richard Nyström.Miniatyr - frånsida

Kommentarer: