I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

PatrSSM3(1) : Kungl. Patriotiska Sällskapets äldre belöningsmedaljer i silver med kungaporträtt och emblem av 3:e (=8:e) stl (1)   Sverige

Instiftad år: 1772 Valör: Silver
Ytterligare information:
Referenser

8:e storleken - diameter = 31mm:
Hildebrand II s. 216 nr 120 (Gustav III) - 8:e storleken.
Hildebrand II s. 259 nr 41 och 41 a (Gustav IV Adolf) - 8:e storleken.

9:e storleken - diameter = 36mm:
Hildebrand II s. 368 nr 86 och 86 a (Karl XIV Johan) - 9:e storleken.
Hildebrand II s. 483-484 nr 66 (Karl XV) - 9:e storleken.
Hildebrand II s. 526 nr 34 (Oskar II) - 9:e storleken.
Hyckert s. 151 nr 118 (Oskar II) - 9:e storleken
Frånsidan slät för ingravering av den belönades namn.

Inga medaljer med Karl XIII:s eller Oskar I:s porträtt förekommer.

Frånsidan har följande motiv:

"K-L SV. PATR. SÄLLSK. En grupp af industriens m. fl. sinnebilder på en hafsstrand (packbal, merkuriistaf, väfsked, skyttel, bok, hammare, plog, ett städ i sin kubb). Vid sidan solen uppåtgående bak om ett berg. På hafvet ett skepp under segel. Afskärningen tom.".

Sällskapet guld- och silvermedalj började utdelas redan år 1772 i form av bl a en jetong med Gustav III:s bild och i princip alltid såsom skådepenningar. Sällskapet erhöll den 19 december 1802 Kungl. Maj:ts tillstånd att utdela medaljer, avsedda att bäras i ett gulgrönt band. Patriotiska Sällskapet stiftades år 1766 och sammanhängde då med sällskapet Pro Patria, varifrån det åtskiljdes den 12 februari år 1772.
 

Uppladdad: 2014-02-23 22:20:38, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-02-23 22:20:57, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-02-19 10:29:58, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-02-19 10:30:18, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-08-29 22:45:03, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-08-29 22:45:13, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-09-03 21:21:40, av: Richard Nyström.Åtsida och frånsida - Gustav IV Adolf

Uppladdad: 2018-11-23 20:23:07, av: Richard Nyström.Åtsida - efterprägning från 1947 ("1772-1947") ograverad på randen.

Uppladdad: 2018-11-23 20:23:37, av: Richard Nyström.Frånsida - efterprägning från 1947 ("1772-1947") ograverad på randen.

Uppladdad: 2019-06-15 00:16:21, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-06-15 00:16:34, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-06-16 20:15:32, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-06-16 20:17:08, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-06-17 21:01:16, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-06-17 21:01:29, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-06-18 20:53:39, av: Richard Nyström.Icke-kungligt porträtt

Uppladdad: 2019-07-12 09:35:57, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-07-12 09:36:28, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-07-27 22:18:32, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-07-27 22:18:46, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-07-27 22:20:32, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-07-27 22:20:46, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: