I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SSkånregSM: Södra skånska regementets (P 7) förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1913 Valör: Silver
Ytterligare information:
Medaljen är av 12:e storleken.
Band: gult med en röd rand på vardera sidan.
Konstnär: Erik Lindberg, år 1913.

diameter 45,1 mm, vikt 55,45 gram

Före 1999 Södra skånska regementets och Södra skånska brigadens förtjänstmedalj i silver.
Före 1987 Södra skånska regementets och Malmö försvarsområdes förtjänstmedalj i silver.


 

Uppladdad: 2012-12-02 16:52:49, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-12-02 16:53:09, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-12-02 16:53:36, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2012-12-02 16:53:56, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-01-09 00:01:47, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-01-09 00:02:10, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-02-18 21:30:42, av: Richard Nyström.Åtsida - jetong 45 mm

Uppladdad: 2017-02-18 21:31:09, av: Richard Nyström.Frånsida - jetong 45 mm

Uppladdad: 2017-05-28 18:34:10, av: Richard Nyström.Grupp åtsidor

Uppladdad: 2017-09-07 20:53:56, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-09-07 20:54:13, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-09-07 20:54:30, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2019-07-01 21:16:12, av: Mikael Sundbom.
Uppladdad: 2019-07-01 21:16:28, av: Mikael Sundbom.
Kommentarer: