I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GM/SM/BMfreug8: H.M. Konungens medalj med anledning av Fregatten Eugenies världsomsegling åren 1851-1853   Sverige

Instiftad år: 1853 Valör: Guld
Ytterligare information:
OSCAR I (1844 – 1859). Fregatten Eugenies världsomsegling 1851 - 1853. Gravör: Lea Lundgren (Ahlborn). Förgylld brons 17,32 g. Hild 19, Olsén s 113, SS 10191 Slagen på kungens befallning för att utdelas till befäl, manskap och vetenskapsmän som deltagit i seglatsen. Detta är ett av Ahlborns tidigaste arbeten, enligt samtida tidningsuppgifter modellerad av Leas far Ludvig Persson Lundgren, graverad av Lea och hennes bror Per Henrik Lundgren. På randen finns en inskrift som meddelar att exemplaret är utdelat till Håkan Pehrsson.

"Fregatten, under befäl af Kommendör-Kapten Christian Adolf Virgin, afseglade d. 30 Sept. 1851 från Carlskrona, kom d. 11 Dec. till Rio de Janeiro, gick genom Magellanska sundet, vidare till Panama, Sidney på Nya Holland, Kanton, Batavia, Godahoppsudden, och återkom midsommardagen 1853 till Elfsborg".

7 1/2 storleken (31mm). Hildebrand II, s. 413-414 Nr 19


(under utredning)


 

Uppladdad: 2011-10-11 00:39:46, av: Richard Nyström.Åtsida - bronsavslag

Uppladdad: 2011-10-11 00:40:06, av: Richard Nyström.Frånsida - bronsavslag

Uppladdad: 2011-10-17 07:46:55, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-10-17 07:47:12, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-04-22 21:45:48, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-04-22 21:46:02, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-12-01 21:22:21, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-12-01 21:22:37, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: