Fritextsök medalj:

 

SvGymnfbLingSM: Svenska Gymnastikförbundets förtjänstmedalj (Lingmedaljen) i silver   Sverige

Instiftad år: 1906 Valör: Silver
Ytterligare information:
Medaljen är av 8:e storleken. Gravör: Sven Kulle Förekommer både som bärbar och som jetong (31 mm och 43 mm).

Årtal i bärandeordning en 1907.

Band:
Guld: blått
Silver: blått
Silvermedaljen utdelas endast vid utlandsresor.
Tillverkare: Sporrong & Co. Stockholm.


 

Uppladdad: 2015-09-08 20:20:21, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-09-08 20:20:43, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-07-23 16:31:10, av: Richard Nyström.Åtsida - jetongversion

Uppladdad: 2015-07-23 16:31:31, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2015-07-23 16:31:57, av: Richard Nyström.Medaljstämplar

Uppladdad: 2016-10-04 21:07:19, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2016-10-04 21:07:49, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2016-12-16 21:51:42, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2018-04-07 18:06:29, av: Richard Nyström.Åtsida - 43 mm

Uppladdad: 2018-04-07 18:07:03, av: Richard Nyström.Frånsida - 43 mm

Uppladdad: 2018-04-07 18:07:39, av: Richard Nyström.Bildtext till ovan

Uppladdad: 2015-07-23 16:30:51, av: Richard Nyström.Frånsida - jetongversion

Uppladdad: 2012-11-26 20:53:44, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: