I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvrifbGM: Sveriges Riksidrottsförbunds förtjänsttecken i guld   Sverige

Instiftad år: 1910 Valör: Guld
Ytterligare information:
Före 1947 Svenska Gymnastik- och Idrottsföreningarnas Riksförbunds förtjänstmedalj, SvgifrfbGM. Numera Riksidrottsförbundets förtjänsttecken i guld.
Medaljen är av av 8:e storleken.
Band: mörkblått med två breda gula ränder på vardera sidan.


 

Uppladdad: 2013-03-04 03:32:40, av: Jonas Arnell.
Uppladdad: 2013-02-26 23:28:16, av: Jonas Arnell.Åtsida

Uppladdad: 2013-02-26 23:30:29, av: Jonas Arnell.Frånsida

Uppladdad: 2013-03-19 12:25:20, av: Richard Nyström.Diplom

Uppladdad: 2013-06-10 10:27:48, av: Richard Nyström.Miniatyrer - se andra fr v

Uppladdad: 2013-06-29 21:32:00, av: Richard Nyström.Medalj i etui

Uppladdad: 2016-09-04 17:34:53, av: Richard Nyström.Grupp - åtsidor

Uppladdad: 2016-09-04 17:36:52, av: Richard Nyström.Grupp - frånsidor

Uppladdad: 2017-03-14 19:35:50, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-03-14 19:36:03, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-03-14 19:36:19, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2017-03-14 19:36:34, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2017-09-07 20:46:12, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer - åtsidor

Uppladdad: 2017-09-07 20:46:32, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer - frånsidor

Uppladdad: 2018-06-22 19:10:54, av: Richard Nyström.Åtsidor - miniatyrer

Uppladdad: 2018-08-06 22:02:37, av: Richard Nyström.Åtsida - bandvariant

Uppladdad: 2018-08-06 22:05:21, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2019-07-09 20:03:49, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-08-16 19:18:42, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer: