I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

MöhusbfbSM: Malmöhus läns Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1924 Valör: Silver
Ytterligare information:
Oval medalj 28 x 37 mm. Upptill ornament med kula som är genomborrad. Har även delats ut som jetong (bild).


 

Uppladdad: 2015-10-21 00:31:01, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-10-21 00:31:26, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-02-25 22:42:21, av: Richard Nyström.Åtsida - jetong

Uppladdad: 2016-02-25 22:42:45, av: Richard Nyström.Frånsida - jetong

Uppladdad: 2017-05-29 22:53:45, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-05-29 22:54:13, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-09-24 19:39:43, av: Richard Nyström.Åtsida - jetongversion

Uppladdad: 2017-09-24 19:40:10, av: Richard Nyström.Frånsida - jetongversion

Uppladdad: 2019-09-16 22:14:36, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-16 22:14:51, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: