Fritextsök medalj:

 

FRK fk: Finlands Röda Kors förtjänstkors   Finland

Instiftad år: 2000 Valör: Guld

PDF
utmärkelser 25.9

Information saknas. Har du information, lämna gärna en kommentar!


 

Kommentarer:
2018-03-21 07:46:10Peder Peterson
Jag håller med.

Många länder har ett särskilt utmärkelsesystem för blodgivare. Ofta kopplat till Röda Korsets verksamhet.

På medalj.nu finns nedanstående listade:

Bulgarien
Bulgariska bloddonatormedaljen av 1:a, 2:a och 3:e klass.

Luxemburg
Luxemburgska Röda Korsets förtjänstkorst för bloddonation.
Utdelas i valörerna 1:a klass i guld, 2:a klass i silver samt 3:e klass i brons.

Monaco
Bloddonatormedalj i guld, silver samt brons.

Nederländerna
Nederländska Röda Korsets bloddonatormedalj för 20, 30, 40, 50, 60, 80 samt 100 donationer.

Polen
Polska Röda Korsets hederskors av 1:a klass, 2:a klass, i silver samt i brons tilldelas för förtjänster inom Röda Korset, inkluderande bloddonation.

Polska Republikens Förtjänskors har mycket allmänt hållna kriterier och förlänas bland annat för bloddonation.

Tyskland
Tyska Röda Korsets utmärkelse för blodgivare. DeutschesRotes Kreuz Blutspendeabzeichen.
Släpspänne utdelas i olika valörer för 3, 6, 10, 15, 25, 40, 50 samt 75 års aktivt blodgivande.

Österrike
Österrikiska Röda korsets medalj för förtjänster inom blodgivning. Österreichisches Rotes Kreuz Medaille für Verdienste um das Blutspenden .
Utdelas i valörerna guld, silver och brons.

Österrikiska Albert-Schweitzersällskapets bloddonationsmedalj. Blutspendemedaille in Gold der Österreichischen Albert-Schweitzer-Gesellschaft.
Utdelas i guld för 30, silver för 20 samt brons för 10 donationstillfällen.

Ungern
Ungerska Röda Korsets bloddonationsmedalj i guld, siver samt brons.
2018-03-20 14:20:47Mikael Sundbom
Rätt långt ned i PDF:en så står det om blodgivare.

"FRKs förtjänstmedalj i silver och brons
Styrelsen kan på framställning av Blodtjänst föreslå att förtjänstmedalj i silver/brons tilldelas person efter minst 400/300 blodgivningar eller för betydelsefulla insatser som främjar blodtjänsten."

Kanske ingen dum idé även för Sveriges röda kors att införa.
2018-03-20 14:19:42Mikael Sundbom
Rätt långt ned i PDF:en så står det om blodgivare.

"FRKs förtjänstmedalj i silver och brons
Styrelsen kan på framställning av Blodtjänst föreslå att förtjänstmedalj i silver/brons tilldelas person efter minst 400/300 blodgivningar eller för betydelsefulla insatser som främjar blodtjänsten."

Kanske ingen dum idé även för Sveriges röda kors att införa.
2018-03-20 14:17:45Mikael Sundbom
Rätt långt ned i PDF:en så står det om blodgivare.

"FRKs förtjänstmedalj i silver och brons
Styrelsen kan på framställning av Blodtjänst föreslå att förtjänstmedalj i silver/brons tilldelas person efter minst 400/300 blodgivningar eller för betydelsefulla insatser som främjar blodtjänsten."

Kanske ingen dum idé även för Sveriges röda kors att införa.