I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GMbg18mkedja: Medaljen För berömliga gärningar i guld av 18:e storleken med kedja   Sverige

Instiftad år: 1832 Valör: Guld
Ytterligare information:
Diameter: 56mm (18:e storleken).

Bilderna föreställer en omonterad arkivkopia i brons av medaljen eftersom man sällan sparade kopior i guld.

Dock har endast ett ex i guld påträffats:

Medaljen utan band nedan härrör från Royal Museums, National Maritime Museum, Greenwich: "Awarded to Joachim D Heinrich Satow. Obverse: Head of Carl Johan XIV (R) with draped robe at neck. Legend: "CARL XV JOHAN SVERIGES OCH NORIGES KONUNG". Below: "LUNDGREN F.". Reverse: Within a laurel wreath the inscription: "FOR BEROMLIGA GERNINGAR" (for praiseworthy deeds). Bound in a volume of letters...". "Wreck of the "Carolina", 1838 Swedish schooner, wrecked off Riga".

I boken Illis Quorum av Karl Löfström (1933) beskrivs han som "Ryske lotsanföraren Henrik Satone i Riga" (sid. 61).

Satow belönades även med medaljen Illis quorum meruere labores i 12:e storleken (43 mm) tio år tidigare, 1828. Han blev således medaljbelönad två gånger. Anledning var Satows befattning med "Wreck of the "Amphitrite", 1828".


 

Uppladdad: 2015-08-19 00:28:38, av: Richard Nyström.Åtsida - 1838

Uppladdad: 2015-08-19 00:28:58, av: Richard Nyström.Frånsida - 1838

Uppladdad: 2015-08-19 00:29:23, av: Richard Nyström.Åtsida - 1838

Uppladdad: 2015-08-19 00:29:43, av: Richard Nyström.Frånsida - 1838

Uppladdad: 2011-10-23 22:22:12, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterat avslag i brons

Uppladdad: 2011-10-23 22:22:43, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterat avslag i brons

Kommentarer: