I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

HVtjgSM: Hemvärnets tjänstgöringsmedalj   Sverige

Instiftad år: 2019 Valör: Silver

PDF
beslut hemvärnets tjänstgöringsmedalj.pdf

Ytterligare information:
HKV Skrivelse FM2017-17850:2, 2018-09-27

Bestämmelser för Hemvärnets tjänstgöringsmedalj

§1 Grunder

Hemvärnets tjänstgöringsmedalj (HVtjgSM/GM/GMmemalj) är en utmärkelse som tilldelas hemvärnssoldat, hemvärnsmusiker och frivilligpersonal med gällande hemvärnsavtal samt till den som kvarstår i hemvärnet som hemvärnsveteran. Varje enskild tilldelning ska skriftligen beslutas av chef för organisationsenhet.

Den som tidigare erhållit hemvärnets tjänsteårsutmärkelse ska tilldelas tjänstgöringsmedalj med siffertillägg motsvarande det tjänsteårstecken som innehas. Utmärkelsen gäller därför retroaktivt.

§2 Utformning

Medaljen utförs av i tre valörer: silver (försilvrad bronslegering), guld (förgylld bronslegering) och guld med emalj (förgylld bronslegering med skölden emaljerad i blått och med rött i den kungliga kronan). Utmärkelsen utförs i 8:e storleken (33 mm hög). Åtsidan visar en öppen lagerkrans kring Hemvärnets heraldiska vapen. Frånsidan är slät (graveras).

Medaljbandet är gult med ett blått band i vardera kant och i mitten (1/10/13/10/1). På det mittersta fältet fästs tillkommande siffror. Medalj i miniatyr anskaffas inte genom Försvarsmaktens försorg.

Den organisationsenhet som tilldelar medaljen låter gravera frånsidan med hemvärnsbataljonens namn i kortform samt vilket årtal utmärkelsen tilldelades.

Exempel på gravyr:

13.hvbat
2018

Tilläggstecken utgörs av försilvrad siffra 1 och 5 samt förgylld siffra 0, 2, 3, 4, 5, 6 och 7 i likhet med de tilläggstecken/siffror som redan är i bruk i FM (på Försvarsmaktens medalj för internationella insatser).

Till medaljen hör ett diplom i form av hemvärnets diplom med rikshemvärnschefens namnteckning i faksimil och plats för kontrasignering av tilldelande chef.

§4 Tilldelning

A. Medalj i silver
Tilldelas efter 10 avtalsenliga tjänsteår.
Efter 15 avtalsenliga tjänsteår tilldelas försilvrade siffror som tilläggstecken ”15” för montering på medaljband och släpspänne på befintlig medalj. Nytt diplom utfärdas och utdelas tillsammans med siffrorna.

B. Medalj i guld
Tilldelas efter 20 avtalsenliga tjänsteår.
Efter 25 avtalsenliga tjänsteår tilldelas förgyllda siffror som tilläggstecken ”25” för montering på medaljband och släpspänne på befintlig medalj. Nytt diplom utfärdas och utdelas tillsammans med siffrorna.

C. Medalj i guld med emalj
Tilldelas efter 30 avtalsenliga tjänsteår.
Efter 40, 50, 60, 70 respektive 75 avtalsenliga tjänsteår (motsvarande för hemvärnsveteran) tilldelas förgyllda siffror som tilläggstecken för montering på medaljband och släpspänne på befintlig medalj. Nytt diplom utfärdas och utdelas tillsammans med siffrorna.

D. Retroaktiv tilldelning
Vid retroaktiv tilldelning tilldelas endast den högsta valören som mottagaren kan erhålla.

---

Försvarsmakten beslutar att från 2019-01-01 införa Hemvärnets tjänstgöringsmedalj i silver, guld och guld med emalj med siffertillägg 15, 25, 40, 50, 60, 70 och 75. Utmärkelsen utgör en statlig


 

Uppladdad: 2018-10-04 15:23:25, av: Jacob Johansson.Färgnyanserna på bandet är taget från HvBM och kan komma att se annorlunda ut. Dock innehar färgfälten rätt proportioner. Av: Jacob Johansson/Drabant Design

Uppladdad: 2018-10-04 16:01:28, av: Jacob Johansson.Koncept av Hemvärnets tjänstgöringsmedalj enligt skrivelsens beskrivning. Av Jacob Johansson/Drabant Design

Kommentarer:
2019-09-27 16:45:13Mikael Sundbom
Det har du rätt i Johan Valström.
Dock så borde man ha kunnat gissat antalet medaljer, mellan tummen och pekfingret.
Jag gjorde en sammanställnig av den bataljon jag är med i för 3 år sedan inför utdelandet av årsmärke. När jag pratade med utbildningsgruppen ville de inte ha den sammanställningen. Kan givetvis vara olika i olika utbildningsgrupper.
2019-09-27 15:39:23Johan Valström
Inte jättekonstigt med tanke på hur många medaljer som ska tryckas, att inventeringen utav antalet mottagare dröjt och på en del håll inte ens påbörjats skyndar ju inte heller på processen.
2019-09-27 11:17:06Mikael Sundbom
Tack för informationen Viktor Carlson.
Att det ska ta över ett år att få fram dessa medaljer efter beslut är taget, är lite långt kan tyckas..
2019-09-27 10:38:18Viktor Carlson
Sporrong hänvisar vid förfrågan om privat anskaffning till Yxprylar och Medaljmäster. Leverans beräknas börja kring årsskiftet enligt Sporrong.

På sin hemsida uppger Yxprylar att de kommer börja ta emot beställningar av HvtjgSM m fl i december.
2019-06-30 22:05:38Jesper Klasson
Det var ju väldigt trist att höra men jag blir inte förvånad. Tack för svar
2019-06-30 20:18:25Mikael Sundbom
Det jag hört är att de inte är beställda ännu. Så tror ingen har börjat tillverka dom.
2019-06-30 17:20:20Jesper Klasson
Någon som vet när den kommer komma ut?
Som jag fattat det som så skulle den införas i januari men den verkar fortfarande inte finnas tillgänglig.
2019-03-08 14:17:44Mikael Sundbom
Nu vet jag inte hur databasen hanterar ordningen inom repektive medaljgrupp.
FM delar ju även in grupp I i flera delar. Medaljer som är instiftade av Försvarsmakten: Grupp 1/Förtjänstmedaljer samt Medaljer som är instiftade av Försvarsmakten: Grupp 2/Tjänstgöringsmedaljer, där denna medalj hamnar.

Dessa grupper hamnar emellan, Övriga officiella medaljer som är instiftade eller godkända av Kungl. Maj:t, från 1975 av regeringen och/eller delas ut av statliga myndigheter och akademier. Samt, Medaljer som är instiftade av andra svenska myndigheter.

Tittar man på gruppen 2/Tjänstgöringsmedaljer så ligger medaljerna i ordning
FMvplSM/FMGUSM
FMresoffGM/SM
FMGSSGM Osv
FMintBM

Enligt min bedömmning så borde denna medlaj hamna föra FMintBM men efter FMGSSM beroende på valör och instafftande år. Dock så borde valören styra vart medaljen hamnar inom denna grupp. Guld före silver osv. Så HVtjgGM borde hamna före FMGUSM precis som FMresoffGM eller FMGSSGM hamnar före FMGUSM.
2019-03-07 16:13:26Peder Peterson
Det som ställer till ordingen är rutan "instiftat av regering/FM". Om man klickar i des så flyttas medaljen upp inom kategorin.

Jag har tillsvidare avbockat rutan eftersom den hamnar för högt upp då.
2019-03-07 14:15:13Mikael Sundbom
Bra fråga..
jag skulle säga snäppet högre än guld. Se t.ex Försvsrsmaktens tjönstgöringsmedalj med tre kronor. Rankas högre än ”vanliga” guldmedaljen.
2019-03-07 11:23:46Johan Valström
Hur rangordnas medaljen med emalj, som vanlig guldmedalj eller?
2019-03-07 09:06:05Mikael Sundbom
Tror inte medaljerna ligger rätt just nu på sidan. Inom samma medaljgrupp så styr valör i vilken ordning de ska sitta. Guld före silver, silver före brons. Om medaljen har samma valör så styr instiftande år vilken medalj som ska sitta först. Äldsta instiftande år först.
2019-03-06 11:27:12Patrik Nilsson
Blir det inte en märklig konsekvens av detta med nummer att man inte kan särskilja 10, 20 och 30-årsmedaljerna på respektive släpspänne? Eller ska då siffror sättas även på dem?
2019-01-23 19:25:33Johan Valström
Enligt sporrong så kommer produktionen igång runt slutet på februari/mitten av mars.
2019-01-08 15:59:06Peder Peterson
Jag har inte sett den på marknaden ännu. OM någon hittar den så hoppas jag att nyheten sprids.
2019-01-08 15:13:48Thomas Johansson
Var kan man köpa medaljen/släpspänne
2018-10-11 08:55:50Mikael Sundbom
Jo det är sant.
Har du dokumentet så kan du lägga upp det istället.
2018-10-10 22:24:00Jacob Johansson
Denna textruta är begränsad till ett visst antal tecken...
2018-10-10 11:13:07Mikael Sundbom
Det verkar som all iformation inte kom med när du lade in medaljen.
Sista stycket "Försvarsmakten beslutar att från 2019-01-01 införa Hemvärnets tjänstgöringsmedalj i silver, guld och guld med emalj med siffertillägg 15, 25, 40, 50, 60, 70 och 75. Utmärkelsen utgör en statlig..."

Det borde stå något mer efter statlig.
2018-10-05 06:33:14Mikael Sundbom
Intressant med medaljer som är genombrutna. Medaljen är oval i 8:e storleken 33mm, vart mäter man storleken på en oval medalj?
Samma gäller rödakorsets förtjänsttecken. Den är också oval. Högre än bred.
2018-10-04 23:23:17Jacob Johansson
Mikael Sundbom: Själva medaljen kommer se ut som på bilden, liksom bandet. Det enda som kan skilja sig i detta fall, vilket inte framgår i skrivelsen, är nyansen av blått och gult. Jag har i grafiken utgått från Hemvärnets bronsmedalj. Det skulle lika gärna kunna vara samma nyanser som för Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj, vilka är något skarpare med mer kontrast.
2018-10-04 17:40:38Jonas Arnell
Ah, såg inte att man anger proportionerna.
2018-10-04 17:37:45Jonas Arnell
Braunstein(?) utvecklade i UniR FM Utmärkelser 1996 en ganska sinnrik nomenklatur för hur band skulle beskrivas. Om man följer den ska de blå delarna alla vara lika breda eftersom de beskrivs med samma ord, och de gula bredare än de blå. Skissen visar "band kluvet i gult, blått och gult med blåa kanter" eller något liknande - "klyvning" innebär att fälten är lika breda.
2018-10-04 17:04:14Mikael Sundbom
Är bilderna en tolkning av texten? Eller är det så här de kommer se ut?
2018-10-04 12:48:35Mikael Sundbom
Mycket intressant! denna medalj nämdeds under Rikshemvärnstinget 2017. Ser verkligen fram emot att se bild på den.