I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvMjölkGM: Svensk Mjölks medalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1958 Valör: Guld

PDF
bestammelser_guldmedaljen.pdf

Ytterligare information:
Sedan en tid tillbaka står LRF Mjölk som huvudman för medaljen (ed 2014). Medaljen har fått ändrad åtsidesgravering och listas under det nya namnet.

Jmf LRF Mjölks medalj i guld i listningen.

Jmf: SMRSM: Svenska Mejeriernas Riksförening medalj i silver.

För att kvalificera sig för Guldmedaljen krävs att man har klarat av att leverera förstklassig mjölk från friska kor under minst 23 år. Det betyder bland annat 16 800 mjölkningstillfällen och att cirka 1 500 provtagningar har gjorts på gården.

År 2012 delades medaljen ut av Kungen till 57 mjölkbönder vid en ceremoni i Stockholm. Svensk Mjölk är en branschorganisation som arbetar på uppdrag av sina ägare, det vill säga sex mejeriföreningar (som tillsammans står för cirka 99 procent av Sveriges totala mjölkproduktion), tre husdjursföreningar, två avelsföretag och nio ras- och intresseföreningar. Svensk Mjölk firade 80-årsjubileum 2012.


 

Uppladdad: 2012-07-10 20:37:40, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-07-10 20:43:37, av: Richard Nyström.Mjölkbonde med medalj

Kommentarer:
2014-03-18 15:50:14Richard Nyström
Medaljen har nu laddats upp mvh RN
2014-03-18 14:14:13Jonathan Lukkarinen
Svensk Mjölk heter numer LRF Mjölk. Medaljen reflekterar även detta faktum:

http://www.lrf.se/PageFiles/141846/Bestammelser_Guldmedaljen.pdf

Kanske bör läggas in som ny medalj?
2013-01-30 00:14:05Richard Nyström
Godtages utan invändning.
2013-01-29 23:43:25Jonas Arnell
Svensk Mjölk är en enskild sammanslutning, därmed skulle jag säga att medaljen per definition inte kan vara officiell. Kungens överräckande av medaljen räcker vad jag förstår inte för att ge den officiell status.
2012-07-10 20:40:05Richard Nyström
Det görs gällande att detta inte är en föreningsmedalj kategori "Z" utan en "övrig officiell medalj". Nu senast (år 2012) delades medaljen ut av Kungen till 57 mjölkbönder vid en ceremoni i Stockholm. Hur göra? Mvh RN
2009-02-17 11:54:51Webmaster
http://www.svd.se/ego/middleColumn_s185/http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2478551.svd