I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GM/SMmor: MEDALJFÖRSLAG (ej avgjort): ny regeringsmedalj i guld För mod och rådighet av 8:e storleken   Sverige

Instiftad år: 2012 Valör: Koppar

PDF
rikarkivet, yttrande – regeringens belöningsmedalj för internationella insatser.pdf
sfhm, redovisning av förslag till en regeringens belöningsmedalj.pdf

Ytterligare information:
(Regeringsbeslut 2010-06-10 nr 21/Fö2010/1075/MFI)

En ny regeringsmedalj är föreslagen. Beredning har skett och beslut väntas fattas inom kort. Ärendet ligger nu hos försvarsdepartementet. Medaljen ska utdelas för "särskilt berömvärda internationella insatser" (Prop 2009/10:160) och ha inskriptionen "För mod och rådighet".
.
Utförande: 35mm kluvet band i gult och blått, medaljen med text som på bilden. Medaljen antas vara i 8:e storleken (31mm) eftersom de brukar vara av det formatet (anm. författaren). Medaljen ska vara en "omvandling" av Gustav III instiftade tapperhetsmedaljer. Enligt Statens Försvarshistoriska Museer, som varit beredningsinstans, bör medaljen tillföras SB:s PM 2006:1. Det rekommenderas att reglerna utformas så att den kan utdelas även för "nationella insatser".

Medaljen är tänkt att inte bara kunna utdelas till militär personal, utan även till biståndsarbetare, polis, räddningsverksfolk mm ute på frontlinjen.

Det finns en tidigare regeringsmedalj: "För mod och rådighet till sjöss under farofylld tid" instiftat av kung Gustav V år 1941 och utdelad under andra världskriget, fram till 1945 till 16 personer. Medaljen är av guld i 5:e storleken och har ett ankare på bandet (v g se listningen). Denna tidigare medalj har högblått band med gula kanter.


 

Uppladdad: 2012-05-17 13:03:22, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-05-17 13:03:53, av: Richard Nyström.Frånsida - bronsavslag

Kommentarer:
2018-04-23 11:54:44Richard Nyström
Medaljen är inte instiftad, visst. men existensen av förslaget gör att det finns ett infointresse. Dessutom existerar "för berömliga gärningar" som förslagsställaren glömt bort varför medaljförslaget egentligen i sin helhet är onödigt. Det borde finnas en rubrik på medalj.nu som heter "medaljförslag". Kanske att Christopher E kunde göra en sådan "förslagsmeny" + en meny som heter "bibliotek"? Så slapp vi en massa tjafs.
2018-04-23 11:17:20Jonas Arnell
Försvarsutskottet vill lyfta frågan, samtidigt som Konstitutionsutskottet kommer att behandla ordensfrågorna. Min gissning - och förhoppning - är att man inte går fram med den här medaljen utan det här utspelet blir ett led i att ta ett större grepp på alla ordens- och medaljfrågor.

Det inträffade menar jag inte motiverar tillbakaflytten, därför att det fortfarande inte är en instiftad medalj.
2018-04-23 11:13:28Mikael Sundbom
Mycket bra att det händer något med detta ärende.
Men medaljen är inte ännu beslutad. Dvs den finns fortfarande inte.
2018-04-23 11:07:17Richard Nyström
Jag har återflyttat detta MEDALJFÖRSLAG till G där den blivit borttagen. Den är listad som upplysning/information och kommer ej att stå i vägen för bärandegeneratorn. Refererar till aktuellt riksdagförslag nedan:

https://phaleristica.com/2018/04/23/riksdagen-foreslar-medalj-for-internationella-insatser/

Jag har tidigare upplyst att ärendet fortfarande är aktuellt vilket bevisas härmed.
2018-02-07 20:40:50Richard Nyström
Den listningen som hitintills har gjorts har varit för infoändamål för att hålla rätt på ärendet. Då den inte är instiftad har den inte delats ut och kan inte störa det sk "ändamålet". Den har listats för att kunna bevakas.

Det är konstigt att den skulle listas felaktigt under "okända hjälp önskas". Förslaget är inte "okänt" och "hjälp" kan ju därför heller inte "önskas". Jaja strunt samma... varsågod göra en osann listning då.
2018-02-06 00:30:38Jonas Arnell
Beredningen beskrivs av RK som pågående: helt uppenbart betyder det att beredningen inte är avslutad men i praktiken är arbetet vilande: medaljen är ännu inte instiftad.
Givet medalj.nu:s syfte anser en majoritet att den bör stå under "Okända hjälp önskas" tills den de facto instiftats. Flyttar således, och bör inte återföras till grupp G med mindre än att medaljen faktiskt formellt instiftas.
2018-02-02 20:42:12Richard Nyström
Den är under beredning och ligger som medaljförslag som info under regeringsmedaljer tills saken är avgjord. Den gör ju ingen skada där och är heller okänd...
2018-01-31 11:10:42Mikael Sundbom
Denna ligger kvar under G. Av regeringen utdelade Kungl. medaljer. Skulle den inte flyttas till "Okända hjälp önskas".
2017-12-22 08:36:47Richard Nyström
RK ARKIV: ärendet ligger på Enheten för militär förmåga och insatser, Försvarsdepartementet (2017). Status: pågående. Tidigare beslut: a) 100610 b) 110401 - beslut nr 21. Dåvarande handläggare: ämnesrådet Johan Appelberg.
2017-12-14 11:43:21Jonas Arnell
Medaljen är alltså fortfarande inte instiftad. Tre administratörer anser då att den bör stå på annan plats, givet medalj.nu:s syfte.

RK ARKIV:s upplysning betyder att ärendet inte är avslutat och instämplat, utan det finns arbetshandlingar någonstans. Bara för att förstå: var RK ARKIV:s ordval ”aktiv beredning”?
2017-12-14 10:41:18Richard Nyström
Vid kontakt i dag med RK ARKIV inom regeringskansliet upplyses att detta ärende är under aktiv beredning. Det är som det står i listningen ett "medaljförslag" som är satt där längst ned under "koppar" av rent bevakningsskäl för att hålla ihop trådarna och inte tappa bort informationen. Jag hoppas att även om medaljen inte existerar ännu att den medalintresserade kan se att det är värdefullt att ha kontinuerlig uppföljning av sådant som hör till regeringsmedaljerna. Medalj.nu ska ju gärna fungera som en upplysninggstjänst.
2017-11-27 11:54:42Peder Peterson
Eftersom medaljen ej existerar ännu och ämnesråder skall frågas är flyttas denna nu till "Okända hjälp önskas".
2017-11-27 11:20:30Mikael Sundbom
Hur kan du ha kvar den här? Denna medalj finns ännu inte. Den existerar inte. Sidan är inte för medaljer som inte existerar. Detta är ett medaljförslag inget mer....
2017-11-26 15:19:16Richard Nyström
Jag ämnar kontakta ämnesrådet Johan Appelberg på Försvarsdepartementet för en uppdatering. Han håller i ärendet. Då ska det gå att veta (inte tro) hur det ligger till.
2017-11-25 18:44:28Jonas Arnell
Dels gick inte alliansregeringen fram i frågan 2012-2014, dels har inte den sittande regeringen gått fram 2014-2017, så jag tror att frågan är död. Det är inte ovanligt att beredningar och utredningar hamnar i skrivbordslådan mellan regeringar, även om den första utrdedningen 2008 hade samsyn.

Jag kan hålla med Mikael om att en medalj som inte är instiftad bör utgå från presenslistningen: den skulle i stället flyttas över till historiska medaljer.
2017-11-25 07:27:28Richard Nyström
Den bör vara kvar tills ärendet är avgjort.
2017-11-23 10:23:17Mikael Sundbom
Blev det något med denna medalj? Om inte så bör den tas bort som valbar.
2014-12-10 15:48:59Claus K Berntsen
Har det hänt något nytt i ärendet, sedan jag frågade för nära två år sedan?
Bereds det fortfarande, eller är det avskrivet?
2013-01-23 14:22:44Elias Sonnek
SFHM lämnade sitt förslag i mars 2012. Senast i november förra året sa försvarsministern att Regeringskansliet fortfarande bereder ärendet.
2013-01-22 21:33:09Claus K Berntsen
Vet man något om hur det går med detta förslag?