Fritextsök medalj:

 

NordstjernanSM: Lifförsäkringsaktiebolaget Nordstjernans förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1921 Valör: Silver
Ytterligare information:
Förekommer även i guld samt jetong i brons.

Tillverkare: Sporrong & Co, Stockholm.

Lifförsäkringsaktiebolaget Nordstjernan hade grundats av Otto Samson 1871. I hörnet av Drottninggatan 7 och Fredsgatan 8 lät man 1874-76 uppföra ett nytt huvudkontor efter Axel och Hjalmar Kumliens ritningar. Nordstjernan blev därmed det första försäkringsbolaget i landet som uppförde ett representativt hus för sitt kontor.

Redan 1871 började Nordstjernan samarbeta med Skandia och Svea vad gällde beräkningsgrunder, tariffer, prospekt och formulär. Aktiemajoriteten i Nordstjernan såldes 1931 till Skandiakoncernen men bolagets rörelse fortsatte som förut.

År 1948 separerades Skandias liv- och skadeförsäkringsrörelse och samma år bildades dotterbolaget "Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, Skandia-Nordstjernan". Året därpå överfördes Skandias och Nordstjernans livrörelser till det nybildade dotterbolaget.

(Olika källor)

Bronsjetongens diameteter är 38 mm.


 

Uppladdad: 2014-11-04 13:32:04, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-11-04 13:32:35, av: Richard Nyström.Åtsida - jubileumsjetong

Uppladdad: 2014-11-04 13:33:00, av: Richard Nyström.Frånsida - jubileumsjetong

Uppladdad: 2014-11-04 13:33:25, av: Richard Nyström.Emblem

Uppladdad: 2015-05-08 22:02:43, av: Richard Nyström.Åtsida - 38 mm

Uppladdad: 2015-05-08 22:02:57, av: Richard Nyström.Frånsida - 38 mm

Uppladdad: 2015-05-08 22:03:22, av: Richard Nyström.Rund ask till jetongen.

Kommentarer: