Fritextsök medalj:

 

SthlvSM: Stockholms Luftvärnsförenings förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1944 Valör: Silver
Ytterligare information:
Band: gult med två blå ränder på vardera sidan.
Medaljen är av 8:e storleken.

Stockholms luftvärnsförening bildades 1926 som frivilligverksamhet för huvudstadens luftförsvar, som på den tiden var obefintlig.
Under åren 1937-39 ökades antal medlemmar avsevärt då oroliga tider nalkades.
Under kalla kriget kom verksamheten att inriktas mot frivillig befälsutbildning till luftvärnets krigsförband.
Övningar och utbildning bedrevs vid Roslagens Luftvärnsregemente Lv 3 i Norrtälje, och på Väddö skjutfält LvSS, luftvärnets skjutskola.
Lv 3 lades ned år 2000. LvSS finns kvar och används sparsamt av Amf 1.

Föreningens namn ändrades 1995 till Luftvärnets befälsutbildningsförbund, LvbfbSM


 

Uppladdad: 2012-03-04 21:07:53, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-03-04 21:08:10, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-02-04 00:10:57, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-02-04 00:11:39, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-02-07 21:05:56, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-02-07 21:06:24, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-07-26 14:56:52, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-07-26 14:57:22, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-07-26 21:47:07, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2018-07-26 21:47:43, av: Richard Nyström.Miniatyr - frånsida

Kommentarer: