I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

-: Revolutionsmedaljen (Gustav III:s statsvälvning 1772)   Sverige

Instiftad år: 1772 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medalj i guld utdelad att bäras av officerare och borgare som lojalt bistått kungen vid genomförandet av statskuppen. Medaljen bars på bröstet i Kungl. Svärdsordens band. Samma medalj i silver bars i vitt band. Det vita bandet torde syfta på den vita armbindeln som var de kupplojalas kännetecken och som kungen själv bar under kuppen. Armbindeln blev en del av den svenska soldatuniformen ända fram till avsättningen av Gustav IV Adolf år 1809.

Ref: Hildebrand II, s 153 nr 21

Text frånsidan: "CONCORDES REGIQ. FIDELES.". I avskärningen nedtill: "CIVES HOLMENS. A=o 1772. D. 19 AUG.". I översättning: "Endräktiga och konungen trogna - Stockholms borgare den 19 augusti 1772". Frånsidans motiv beskrivs av Hildebrand enligt följande: "En bisvärm, följande sin vise, flyger från en kupa, hvars bottenplan står på ett underlag af stenar omgifvet af träd. På marken ligger en sädeskärfve".

Gustav III:s statskupp (eller statsvälvning) var en aktion som genomfördes av kungen i Stockholm, Kristianstad och Sveaborg den 19 augusti 1772, som ledde till införandet av 1772 års regeringsform. I korthet innebar detta att kungamakten stärktes, och en maktdelning mellan riksdag och konung kom till stånd igen efter Frihetstidens ständervälde.
Ett kuriosum är att kungen knöt en vit armbindel kring sin vänstra överarm för att symbolisera friheten och revolutionen, och samtliga som slöt upp bakom kungen knöt därefter även sina näsdukar runt den vänstra armen.
Källa: Wikipedia


 

Uppladdad: 2012-05-13 12:22:20, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-05-13 12:22:34, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-05-13 12:23:00, av: Richard Nyström.Den 19 augusti 1772 genomförde Gustav III sin oblodiga statskupp. Alla som stödde honom bar en vit armbindel som på porträttet.

Uppladdad: 2013-12-25 21:19:32, av: Richard Nyström.Revolutionsring

Uppladdad: 2013-12-25 21:19:53, av: Richard Nyström.Revolutionsknapp

Uppladdad: 2015-02-15 20:11:14, av: Richard Nyström.Revolutionsring, emalj med briljanter

Uppladdad: 2015-02-15 20:15:09, av: Richard Nyström.Revolutionsring med Gustav III.s porträtt

Uppladdad: 2016-12-03 18:58:45, av: Richard Nyström.Frånsida - KMK

Uppladdad: 2016-12-03 19:01:47, av: Richard Nyström.Brännvinsflaska för supar och skålar till Gustav III

Uppladdad: 2016-12-03 19:04:31, av: Richard Nyström."Gustafs skåll!!!" en sup till Konungens ära

Uppladdad: 2017-02-15 22:53:50, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-04-12 21:18:16, av: Richard Nyström.Revolutionsring med Gustav III:s porträtt

Kommentarer:
2015-07-13 20:42:57Richard Nyström
Hej!

Tack för påpekande. Här är korrigerad och kompletterad text för både guld- och silvermedaljerna. Mvh Richard

Text frånsidan: "CONCORDES REGIQ. FIDELES.". I avskärningen nedtill: "CIVES HOLMENS. A=o 1772. D. 19 AUG.". I översättning: "Endräktiga och konungen trogna - Stockholms borgare den 19 augusti 1772". Frånsidans motiv beskrivs av Hildebrand enligt följande: "En bisvärm, följande sin vise, flyger från en kupa, hvars bottenplan står på ett underlag af stenar omgifvet af träd. På marken ligger en sädeskärfve".
2015-07-13 19:43:07Magnus Källgren
Hej!

Texten på frånsidan säger inte "Bina följer sin vise" utan: "Endräktiga och konungen trogna - Stockholms borgare den 19 augusti 1772".

/Magnus