I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvPISGft: Svenska Polisens Idrotts- och Skytteförbunds förtjänsttecken i guld (före 1974)   Sverige

Instiftad år: 1958 Valör: Guld
Ytterligare information:
Band: blått med breda gula kanter.
Medaljen är av 8:e storleken.


 

Uppladdad: 2008-04-15 07:52:55, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2013-06-29 13:26:14, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-06-29 13:26:30, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-11-30 18:19:19, av: Jonas Arnell.Åtsida, variant. jfr. medaljens ögla

Uppladdad: 2014-09-06 00:44:47, av: Richard Nyström.Grupp - se sista till höger

Uppladdad: 2015-06-27 13:01:10, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2015-06-27 13:03:02, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-02-12 21:52:10, av: Richard Nyström.Miniatyr - band- och upphängningsvariant

Uppladdad: 2017-03-18 21:43:36, av: Richard Nyström.Nål

Uppladdad: 2018-06-22 20:05:33, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-10-21 11:17:23, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-10-21 11:17:46, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-10-21 11:22:48, av: Richard Nyström.Åtsida - bandvariant

Uppladdad: 2018-10-21 11:23:12, av: Richard Nyström.Frånsida - bandvariant

Uppladdad: 2019-06-23 17:31:42, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-06-23 17:32:37, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: