I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

S:tEGM: Stockholms stads S:t Eriksmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1938 Valör: Guld
Ytterligare information:
1938-12-01/1942/1966/1972

"FÖR TROHET OCH NIT".


Medaljen är av 9:e storleken - 35 mm..
Band: blått bestrött med gula stjärnor.

Medaljen inspirerades av Växjö stads medalj från 1838, Sveriges första kommunala medalj (se listningen - historisk medalj). S:t Eriksmedaljen var den andra. Alla andra kommunala myndighetsmedaljer är med visshet daterade efter 1938 även om i några fall exakt årtal f n inte kan preciseras för de efterföljande.

Kommunstyrelsen delar ut S:t Eriksmedaljen till förtjänta stockholmare sedan 1938. De första S:t Eriksmedaljörerna var stadshusarkitekten Ragnar Östberg och bankdirektören Knut Wallenberg. Beslut om vilka som ska tilldelas medaljen tas av Kommunstyrelsen.

Stadens medarbetare får också ta emot Stockholms stads hedersbelöning. Guldklockor och diplom delas ut till de medarbetare som arbetat i staden under sammanlagt 30 år eller som vid sin pensionsavgång arbetat i staden i minst 25 år.

S:t Eriksmedaljen överlämnas även till fullmäktigeledamöter efter 20 års tjänst.

Medaljerna överlämnas i samband med festligheter i Blå Hallen, vanligtvis på Erik-dagen den 18 maj.


 

Uppladdad: 2011-06-26 14:36:03, av: Richard Nyström.Åtsida - produktionsbild

Uppladdad: 2011-06-26 14:36:25, av: Richard Nyström.Frånsida - produktionsbild

Uppladdad: 2012-12-08 10:05:02, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-11-20 00:37:35, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-11-20 00:37:52, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-01-04 22:29:05, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2015-03-02 21:57:52, av: Jonas Arnell.Äldre diplom

Uppladdad: 2015-07-24 19:38:44, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-07-24 19:39:15, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-11-01 23:21:06, av: Richard Nyström.Åtsidor - medalj med miniatyr

Uppladdad: 2016-11-01 23:21:53, av: Richard Nyström.Frånsida - tilldelad underhållaren Sigge Fürst år 1967

Uppladdad: 2016-12-04 12:06:27, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2017-09-24 20:10:42, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-09-24 20:11:07, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-09-24 20:11:33, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2017-09-24 20:11:58, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2018-04-05 20:20:25, av: Richard Nyström.Medaljutdelning

Uppladdad: 2019-07-17 19:44:06, av: Richard Nyström.Åtsida - dam

Uppladdad: 2019-07-17 19:44:32, av: Richard Nyström.Frånsida - dam

Uppladdad: 2019-08-13 14:26:22, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-08-13 14:26:52, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-08-13 14:27:31, av: Richard Nyström.Medalj med släpspänne

Uppladdad: 2019-09-01 16:55:08, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-01 16:55:27, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-10-29 23:50:13, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer:
2011-10-08 01:56:12Carl-Fredrik
H.M. Drottning Silvia

Hennes Majestät Drottning Silvia har under alla år representerat Sverige och även Stockholm på ett fantastiskt sätt. Drottningen har grundat stiftelsen World Childhood Foundation som verkar för att förbättra villkoren för barn runt om i världen. På Drottningens initiativ och med ett starkt engagemang från Hennes sida har Silviahemmet i Drottningholm byggts upp. Drottningen är där en aktivt arbetande ordförande. Engagerat sig i ett stort antal organisationer och föreningar, som till exempel Svenska Friidrottsförbundet, Barncancerfonden och Rädda Barnen. Alltid med samma starka engagemang.
2010-04-16 10:27:08Webmaster
Drottning Silvia, eldsjälen Alec Carlberg, psykoterapeuten Patricia Tudor-Sandahl, gitarristen Janne Schaffer och kommunfullmäktigeledamoten Yvonne Fernell-Ingelström kommer att tilldelas S:t Eriksmedaljen. Drottning Silvia får medaljen för att hon "under alla år representerat Sverige och även Stockholm på ett fantastiskt sätt", enligt ett pressmeddelande.

SVD 2010-04-16