Fritextsök medalj:

 

SvFLRoffHt: Svenska Flottans Reservofficersförbunds hederstecken i guld   Sverige

Instiftad år: 1951 Valör: Guld
Ytterligare information:
Svenska Flottans Reservofficersfurbund (SFRO) har två utmärkelser att tilldela särskilt förtjänstfulla insatser för SFRO eller någon som SFRO annars särskilt vill hedra. Utmärkelse med högst rang utgörs av SFRO:s Hederstecken som instiftades redan 1950.

Den 13/6 2006 instiftades SFRO:s andra utmärkelse - Svenska Flottans Reservofficersförbunds Hederstecken i Silver - vilket kan tilldelas den som, utan att tilldelas SFRO:s Hederstecken,

- har gjort, eller gör SFRO stora tjänster,
- har varit aktiv i SFRO:s förbundsledning, kretsledningar eller verksamhet under minst fem år
eller
- SFRO annars av särskilda skäl vill hedra

Den som erhållit SFRO:s Hederstecken får inte tilldelas SFRO:s Hederstecken i silver.

Band: gult med smala ljusblå kanter och en bred ljusblå rand på mitten.


 

Uppladdad: 2008-12-07 09:31:53, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2011-05-10 01:46:49, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2013-12-25 20:48:34, av: Richard Nyström.Åtsida - äldre typ

Uppladdad: 2013-12-25 20:48:58, av: Richard Nyström.Frånsida - äldre typ

Uppladdad: 2015-05-07 00:40:45, av: Richard Nyström.Grupp - åtsidor

Uppladdad: 2015-05-07 00:41:06, av: Richard Nyström.Grupp - frånsidor

Uppladdad: 2015-05-16 14:15:24, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-05-16 14:15:37, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-05-16 14:16:03, av: Richard Nyström.Frånsida - förstoring

Uppladdad: 2017-09-23 19:35:56, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-09-23 19:36:18, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-09-23 19:36:47, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-09-23 19:37:18, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-12-25 21:26:36, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-12-25 21:27:01, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Kommentarer:
2010-12-30 13:03:07Christian Schmidt
Svenska Flottans Reservofficersfurbund (SFRO) har två utmärkelser att tilldela särskilt förtjänstfulla insatser för SFRO eller någon som SFRO annars särskilt vill hedra. Utmärkelse med högst rang utgörs av SFRO:s Hederstecken som instiftades redan 1950.

Den 13/6 2006 instiftades SFRO:s andra utmärkelse - Svenska Flottans Reservofficersförbunds Hederstecken i Silver - vilket kan tilldelas den som, utan att tilldelas SFRO:s Hederstecken,

- har gjort, eller gör SFRO stora tjänster,
- har varit aktiv i SFRO:s förbundsledning, kretsledningar eller verksamhet under minst fem år
eller
- SFRO annars av särskilda skäl vill hedra

Den som erhållit SFRO:s Hederstecken får inte tilldelas SFRO:s Hederstecken i Silver