Fritextsök medalj:

 

HvSMmLk: Hemvärnets silvermedalj med lagerkrans   Sverige

Instiftad år: 2009 Valör: Silver
Ytterligare information:
Hemvärnets silvermedalj med lagerkrans är instiftad av rikshemvärnsrådet och tilldelas den som gjort bragdliknande insatser i Hemvärnet.

Medaljen är av 8:e storleken.
Band: blått med två smala gula ränder på mitten och en smal gul rand på vardera sidan.


 

Uppladdad: 2015-09-13 16:54:29, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-09-13 16:54:47, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-09-13 16:55:18, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2013-07-28 23:58:13, av: Richard Nyström.Släpspänne med lagerkrans

Uppladdad: 2014-06-09 11:15:35, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Kommentarer:
2018-03-12 09:59:59Mikael Sundbom
I Unibest fm 2015 s.612 så har denna medalj instiftande år 1951 och förkortas HvSMmkrans.
Men efter tidigare diskussion där vi sagt att kungliga medaljer ska ha stor bokstav och inte dessa medaljer så borde förkortningen bli Hvsmmkrans.
2015-09-13 16:57:55Richard Nyström
Denna medalj har ännu inte delats ut. Bilderna föreställer det enda ex som finns.
2013-03-25 00:36:04Jonas Arnell
Vad är bakgrunden till "mLk"/"med lagerkrans"?

"mkrans"/ "med krans" är ju det gängse. Kransarna som segersymbol är oftast antingen ek eller lager, eller en blandning. Det finns egentligen inget som i sig motiverar särskillnaden?