I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

LKSGM(2): Liberalernas Karl Staaf-medaljen i guld - mindre - (2)   Sverige

Instiftad år: 1988 Valör: Guld
Ytterligare information:
Bröstmedalj. Karl Staaff-medalj 1988. Medaljen utdelas till medlem i Liberalerna som under årens lopp gjort betydelsefulla liberala insatser. Finns både som hals- och bröstmedalj.

Karl Albert Staaff [stɑːv], född 21 januari 1860 i Stockholm, död där i lunginflammation klockan 1.40[1] den 4 oktober 1915, var en svensk politiker (liberal), advokat, riksdagsman 1897–1915 (andra kammaren), partiledare för riksdagspartiet Liberala samlingspartiet 1907–1915 (i praktiken från 1905) och statsminister 1905–1906 och 1911–1914.

Han var bror till Pehr Gustaf Staaff (född 1856 i Stockholm) och Wilhelmina Magdalena (född 1858 i Stockholm). I hushållet ingick också släktingen Erik Schöne (född 1867 i Stockholm).[2] Karl Staaff var aldrig gift.


 

Uppladdad: 2018-06-25 20:37:39, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-06-25 20:38:02, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2018-06-25 20:38:22, av: Richard Nyström.Hedersnål

Uppladdad: 2019-04-18 14:53:25, av: Mikael Sundbom.
Kommentarer:
2019-02-07 07:14:30Jonas Arnell
Ja, det är riktigt.

Självfallet har ICOC inget med detta att göra, det är en etablerad svensk praxis. Om du tittar i Löwenhielm (1987/1998) så gör han så: likaså Försvarsmakten, Braunstein, SARK, OAK m. fl.

Bakgrunden är att i äldre tider skrevs ex. SRKGM som GMsjv, men det var under en tid när relativt få halvofficiella medaljer listades i olika kalendrar och rullor. När väldigt många halvofficiella medaljer ska listas så har någon vid något tillfälle konstaterat att man behöver göra på ett annat sätt. Då har man infört en praxis som bygger på att man för halvofficiella medaljer anger utdelande institution i förleden följt av valör m.m.
2019-02-06 23:39:50Richard Nyström
Då skall väl 1) Folkpartiet 2) Folkpartiet Liberalerna 3) Liberalerna anges? Vem är det som säger "måste anges"? ICOC?
2019-01-31 10:01:17Jonas Arnell
För alla medaljer utom statschefs- och regeringsmedalj måste utdelande institution alltid anges i namnet.