Fritextsök medalj:

 

ÖKSthBJ: Överkommendanten i Stockholms bronsjetong med släpspänne - EJ GENOMFÖRD   Sverige

Instiftad år: 2011 Valör: Brons
Ytterligare information:
Enligt Överkommendanten i Stockholm blev detta projekt blev aldrig av då bärandetillstånd för två nya förtjänstmedaljer (gul och silver) söktes och beviljades. Då övergavs intentionen att ha ett för en bronsjetong hörande släpspänne utvisande tilldelning av överkommendantens bronsjetong. Det tänkta släpspännet skulle ha sett ut som de släpspännen som senare kom att höra till de två nyinstiftade förtjänstmedaljerna.

Överkommendanten i Stockholm beslöt därför att bronsjetongen av den anledningen ej skulle vara förenad med ett släpspänne. Projektet utmynnande i stället i det som blev Överkommendantens minnesmynt (jetong) till Kronprinsessan Victoria och Prins Daniels bröllop som ej har släpspänne. Den har som "minnesgåva" betraktat hamnat i kategorin "ZZ. Jetonger och plaketter, utan bärandeanordning".

Jmf:
L. Övriga medaljer och förtjänsttecken
ÖKSthGM: Överkommendanten i Stockholms förtjänstmedalj i guld
ÖKSthSM: Överkommendanten i Stockholms förtjänstmedalj i silver

ZZ. Jetonger och plaketter, utan bärandeanordning.
Överkommendantens minnesmynt (jetong) till Kronprinsessan Victoria och Prins Daniels bröllop.

(RN)


_______________________________


HKV Beteckning 16 991:67225
2011-11-23

Överkommendanten i Stockholms Bronsjetong

Bakgrund
Överkommendanten i Stockholm har i ovan nämnd skrivelse hemställt om bärandetillstånd på försvarsmaktens uniformer för Överkommendanten i Stockholms förtjänstmedalj (guld och silver) och för ett släpspänne utvisande tilldelning av överkommendantens bronsjetong.

Bedömning
Medalj och jetong ska enligt statuterna tilldelas av överkommendanten i Stockholm och utdelas under högtidliga former företrädesvis i anslutning till Kungliga slottet i Stockholm. Tilldelande av utmärkelsen förutsätts vara restriktivt.

Släpspänne i förtjänstmedaljens band där siffror i silver visande: 100, 150, 200, 250 etc. anläggs på spännet avser utvisa antalet fullgjorda vaktdygn bärs för att utvisa tilldelning av bronsjetong. Denna typ av utmärkelse är en ny företeelse och kan närmast jämföras med tidigare godkända idrottsutmärkelser. Släpspännet som inte är en medalj i vanlig bemärkelse ska bäras sist i kategori L (övriga inofficiella svenska medaljer) och får endast räkna annicitet i förhållande till eventuellt andra tillkommande utmärkelser av motsvarande typ.

Beslut
PROD FÖRB beslutar att medge bärandetillstånd för ÖKSthGM/SM och släpspänne för jetong på försvarsmaktens uniformer enligt för var tid meddelade bärandebestämmelser. Anskaffning av utmärkelserna sker genom FMLOG, FM SeK APSA.


 

Uppladdad: 2017-02-24 19:22:15, av: Richard Nyström.Åtsida - bronsjetong såsom den skulle ha sett ut

Uppladdad: 2017-02-24 19:22:44, av: Richard Nyström.Åtsida - bronsjetong såsom den skulle ha sett ut

Kommentarer:
2018-09-25 07:26:02Mikael Sundbom
Denna jetong på bilden är inte bärbar.
2018-09-24 21:59:28Lännart Boström
Om jag bara läste allt så stod ju svaret där. Ska införskaffa glasögon. Ursäkta föregående kommentar.
2018-09-24 16:39:38Lännart Boström
Hur blev resultatet av diskussionen angående denna jetong? Den finns i 5000 exemplar så det är säkert många som är intresserade av om det är bärandetillstånd eller inte. Jag är själv rätt nyfiken.
2018-02-26 14:57:37Mikael Sundbom
Peder: Det låter mycket rimligt tycker jag.
2018-02-26 13:44:13Peder Peterson
Ja, med manuell handpåläggning av någon med admin-rättigheter.

Observera att civila som får bäras till uniform inte skall klickas som "ej bäring på militära medaljer", det gäller bara sådana som ej får bäras till uniform ö.h.t. (kommunala, föreningar o.dyl.).

Vad gäller historisk så är det lite svårare. Vi kan före enkelhets skull sätta gränsen till om den inte längre är utdelningsbar och inte heller utdelats på 100 år så skall rutan "historisk" klickas i. Likväl om dess existens eller bärbarhet är föremål för diskussion.

2018-02-26 10:23:48Mikael Sundbom
Det är rätt många medaljer här som är både civila och historiska som rutorna ej blivit i kryssade. Går det att rätta tiol en sådan sak i efterhand?
2018-02-26 09:48:24Peder Peterson
I fall såsom detta skall rutan "Historisk, utdelas ej idag" vara ibockad. Vore medaljen civil så även rutan "Ej bäring på militära medaljer". På så sätt dyker de inte upp i listningen för en användare om denne inte aktivt valt "visa även historiska medaljer" på första sidan.

Det var de inte bockade vilket jag nu korrigerat.

Det primära syftet med medalj.nu är och kommer att förbli att visa hur medaljer, ordnar och dekorationer idag skall ordnas på primärt svensk militär uniform och sekundärt civil högtidsdräkt. Vi måste alltid se till att detta är enkelt och användarvänligt för besökaren.

Historik och forskning är intressant, men inte sidans primära syfte. De som besöker sidan i forskningsintresse kommer garanterat att klara av att finna vad de söker.
2018-02-24 23:02:46Richard Nyström
Det är korrekt listat enligt FM PROD fast den inte blev av. Sånt händer... Jag pratade också med Överkommendantens vice om saken. Därför bör information stå kvar där den står som forskningsresultat.
2018-02-19 14:47:53Mikael Sundbom
Blev denna jetong av eller blev den inte av? Läser man informationen så blev denna jetong aldrig av och då blev inte släåspännet heller inte av. Sedan är bilderna här på en helt annan jetong. Blev denna inte av så anser jag att denna ska flyttas till annan kategori eller helt tas bort.
2011-12-06 15:57:44Micke S
Hur blir man tilldelad denna?
Har lite svårt att se exakt vad som menas.
EX: **Har jag genomför mer än 100 högvaktsdygn, kommer jag automatiskt att få denna?

I dagsläget finns ingen statestik på vem som gått hur många dygn. Eller är det så att den inte delas ut retroaktivt?

Någon som vet?
2011-12-05 10:57:10Peder Peterson
Illustrationen av släpspännet är att betrakta som ett utkast tolkat efter texten i högkvarterets dokument. Bilden kommer att ersättas när bättre förlaga finns.
2011-12-05 08:33:46Viktor Carlson
Mailade Överkommendantens kontor och fick detta till svar:

"Tyvärr är det inte den som avses.

Vad som nu skett är att Överkommendanten instiftat en förtjänstmedalj i guld, silver och bronsjetong. Alla bär i blått band med gul rand. Jetongen ser något annorlunda ut än den Vi fick under bröllopet och sitter på en träsköld.

Förtjänstmedaljen är gällande från 2011-01-01."


Således är Bröllopsjetongen i dagsläget utan släpspänne, men det är inte uteslutet att det kan komma att framtagas och sökas bärandetillstånd för...
2011-12-02 16:02:25Viktor Carlson
Bronsjetongen, är detta samma jetong som vi som medverkade vid parad och cermoni under HKM Kronprincessan Victorias bröllop tilldelades?

Eller är det en annan jetong som endast avser de som har gått X antal högvakter?