I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SMtf: Medaljen För tapperhet i fält i silver   Sverige

Instiftad år: 1789 Valör: Silver
Ytterligare information:
Redan den 18 maj 1789 hade Gustav III instiftat två belöningsmedaljer, som skulle leva vidare och som formellt ännu inte avskaffats. Källa: Lars O. Lagerqvist, Svensk Numismatisk Tidskrift 2-2006

Karl XIII:s tapperhetsmedaljer förekommer i tre storlekar, en större (diameter 30mm - 7 1/2 storleken) och en mindre (diameter 11mm - 2:a storleken). Den i mindre storleken var inte en miniatyr utan en helt reguljär medalj. En tredje version med slät baksida förekommer, som är i 3:e storleken (diameter 15mm).

Denna medalj bars med texten utåt till skillnad mot de andra medaljerna benämnda "För tapperhet i fält". Motivet med Svärdsordens kors vändes mot frånsidan.

Ref: Hildebrand II, s. 291 Nr 25.


 

Uppladdad: 2011-10-15 00:54:27, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-10-15 00:54:45, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-10-15 01:21:54, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-10-15 01:22:11, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-10-18 07:07:16, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterad ringtyp

Uppladdad: 2011-10-18 07:07:42, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterad ringtyp

Uppladdad: 2011-10-22 04:10:15, av: Richard Nyström.Åtsida - oborrat ex

Uppladdad: 2011-10-22 04:10:57, av: Richard Nyström.Frånsida - oborrat ex

Uppladdad: 2012-01-05 20:18:25, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-01-05 20:18:46, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-06-08 09:22:01, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-06-08 09:22:14, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-12-25 13:15:40, av: Richard Nyström.Grupp - För tapperhet i silver i mitten

Uppladdad: 2013-12-25 21:28:07, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-12-25 21:30:46, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-01-12 08:23:15, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-01-12 08:23:52, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-09-06 00:41:32, av: Richard Nyström.Ringtyp - v g se ovan

Uppladdad: 2014-12-19 07:57:50, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-12-19 07:58:09, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-08-10 21:27:57, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-09-30 19:11:38, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-30 19:12:01, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: