I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Kon:sGM8(3): H.M. Konungens medalj i guld av 8:e storleken i Serafimermedaljens länkar (3)   Sverige

Instiftad år: 1813 Valör: Guld
Ytterligare information:
Mycket ovanlig - okänd. Det antas att denna miniatyr ska höra ihop med 8:e storleken eller 7:e eller 7 1/2-storleken då medaljen sannolikt ej kan vara större än stammedaljen dvs Serafimermedaljen.

Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG | Auction 215 | 22 June 2012 - Lot 9473

Estimate: 200 EUR | Starting price: 160 EUR Price realized: 400 EUR
KÖNIGREICH SCHWEDEN
Unbekannte Medaille mit dem Portrait König Oscars II. Miniatur der Medaille, Gold, 5,4 g, Rückseite leer, an mehreren Kettchen an Tragespange (in der Art der Seraphim-Medaille), Nadel abgebrochen. RR II


 

Uppladdad: 2015-07-24 23:29:47, av: Richard Nyström.Åtsida - medalj i länk

Kommentarer:
2015-07-28 20:12:14Richard Nyström
Ja det är en miniatyr. Det kan antingen vara a) egen specisl medalj med länkar; eller 2) en serafomermedalj där det varit för krångligt få fram ministampar med Fredrik I:s bild och att innehavaren hållt tillgodo med provisorisk miniatyr med OII:s bild. Mysterium.
2015-07-28 18:29:09Jonas Arnell
Förstår jag texten rätt, att det är en bild på en miniatyr?