I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

LundBufSM: Lunds Befälsutbildningsförenings förtjänstmedalj i silver (FBU)   Sverige

Instiftad år: 1950 Valör: Silver
Ytterligare information:
Silvermedaljen utdelas till medlem av Lunds Befälsutbildningsförening, som genom personlig insats under minst 10 år på ett synnerligen tjänstfullt sätt gagnat föreningen, och må den jämväl utdelas till annan förening eller svensk medborgare som vid flera tillfällen lämnat Lunds Befälsutbildningsförening verksamt understöd i form av gåvor, insamling av penningar, ideellt arbete od.


 

Uppladdad: 2013-01-05 11:33:20, av: Ulf Möller.Lunds Försvarsutbildningsförenings förtjänstmedalj i silver.

Kommentarer: