Fritextsök medalj:

 

SRuoffSFT: Svenska Reservunderofficersförbundets förtjänsttecken i silver   Sverige

Instiftad år: 1932 Valör: Silver
Ytterligare information:
1932-1972. Medaljen är av 8:e storleken.
Band: kluvet i blått och gult.
Denna medalj har förekommit med minst två frånsidesversioner - v g se bilder nedan.

Ref: Braunstein s. 77.


 

Uppladdad: 2013-06-29 21:23:51, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-06-29 21:24:03, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-08-31 23:55:45, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-08-31 23:56:04, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-03-02 23:39:20, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-03-02 23:39:39, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-09-04 21:54:33, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-09-04 21:54:57, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-09-04 21:55:32, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-01-13 19:15:17, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-01-13 19:15:34, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: