I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SveaartregGM: Kungl. Svea Artilleriregementes (A 1) förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1943 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medaljen är av 8:e storleken.
Band kluvet i blått, rött och blått.

Finns även som jetong ca 55 mm i diameter tilldelad:
Carl Fredrik Reinhold Lemmel, född 24 januari 1900 i Vessige församling i Hallands län, död 11 oktober 1982 i Visby domkyrkoförsamling i Gotlands län,[1] var en svensk militär.
Lemmel tog officersexamen 1923 och blev fänrik vid Göta artilleriregemente samma år samt löjtnant där 1927. Åren 1930–1934 tjänstgjorde han vid Karlsborgs artilleriregemente och 1934–1937 vid Artilleristaben, befordrad till kapten 1936. År 1937 överfördes han till Göta artilleriregemente och var lärare vid Krigshögskolan 1937–1941. Han tjänstgjorde vid Norrbottens artillerikår 1941–1942 och befordrades 1942 till major i Generalstabskåren. Han var chef för Luftförsvarsavdelningen i Försvarsstaben 1943–1946, befordrad till överstelöjtnant 1945. Därefter tjänstgjorde han vid Stockholms luftvärnsregemente 1946–1947 och var chef för Kungliga Krigsskolan 1947–1949. År 1949 befordrades han till överste i Generalstabskåren och var chef för Krigshögskolan 1949–1952, varpå han var sekundchef vid Livregementets grenadjärer 1952–1955. Han var ställföreträdande befälhavare för III. militärområdet 1955–1960 och inträdde som generalmajor i reserven 1961.
Carl Fredrik Lemmel invaldes 1947 som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.


 

Uppladdad: 2013-07-21 16:33:38, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-10-21 19:51:33, av: Richard Nyström.Åtsida - jetong 55 mm ca

Uppladdad: 2018-10-21 19:51:56, av: Richard Nyström.Frånsida - jetong 55 mm ca

Uppladdad: 2019-06-23 14:16:38, av: Richard Nyström.Åtsida - jetongversion

Uppladdad: 2019-06-23 14:17:11, av: Richard Nyström.Frånsida - jetongversion

Kommentarer: