I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SkbgfoSM: Skaraborgs försvarsområde (Fo 35) medalj i silver (FBU)   Sverige

Instiftad år: 1951 Valör: Silver
Ytterligare information:
Specialmedalj i serien med eget utseende. Diameter 32 mm.

Jmf HvSM: Skaraborgs försvarsområde (Fo 35) (2)


 

Uppladdad: 2017-05-07 09:31:43, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-05-07 05:11:41, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-05-07 05:12:02, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer:
2018-04-20 19:22:37Mikael Sundbom
Jag vet att det inte är någon exakt vetenskap. Det jag försöker säga är att ni som är admins och ansvariga för sidan borde vara överens om hur medalj.nu ska vara och se ut. När ni inte ens internt håller ihop, hur ska då övriga se det? Det är inte proffsigt.....
Jag har inget med medalj.nu’s verksamhet att göra förutom att jag är ”medlem”.

Att HKVs lista ändrar sig är inget ovanligt. Men den har inte ändrat sig vad gäller HvSM. Om en medalj ser helt olik ut och till och med bär ett helt annat band, då är det mest troligen en helt annan medalj.

Vad har jag varit speciellt svepande eller generell om?
Ska jag vara ännu mer tydlig?
2018-04-20 18:29:25Richard Nyström
Du uttalar dig väldigt svepande och generellt. HKV:s lista ändrar sig över tiden. Olika regler gäller vid olika tider. Nuvarande regler gäller inte retroaktivt. T ex Serafimerorden bärs inte längre till daguniform men har gjorts - obs, utan att det är fråga om "törn". Är då medalj.nu mindre "eminent" pga detta? Jag har gjort mycket forskning om svenska medaljer och vet att medaljer inte är exakt vetenskap som fysik...
2018-04-20 16:34:09Mikael Sundbom
Det kanske skulle behövas ett möte för er admin i medalj.nu som fastställer hur sidan ska användas. Som det verkar nu så är det allemans fria åkning och det medför att tilliten till denna eminenta sida får sig en törn. Som jag har förstått det finns det ett huvudsyfte med sidan och det är att lista bärbara medaljer till svensk uniform. Med bärbara medaljer borde menas medaljer som har bärandetillstånd från HKV.

2018-04-20 12:34:25Richard Nyström
Om vi tittar på nuläget listas följande HvSM som bärbara:

-Sverige HvSM Hemvärnets silvermedalj - Allmän version med krans på frånsida (2) Silver 1951
-Sverige HvSM Hemvärnets silvermedalj: Milleniummedalj 2000 (specialgravyr) Silver 1951 (variant av allmänna versionen, ovan). Den är relativt ny och tillräckligt färsk för att kvalificera som nutida medalj.
-Sverige RikshvchSM Rikshemvärnschefens silvermedalj Silver 1951

Alla de övriga regionala HvSM (standardvarianter och regionala varianter av HvSM) är kryssade som "historiska". Det hindrar inte att de i och för sig får bäras i nuläget om det finns gamla veteraner. Genom att de är före UniR 1994 och markerade som "historiska" är de inte ägnade att stå i vägen för aktuellt bärande eller bärandegeneratorn (anledning till att de är markerade "historiska").

Jag har sett och registrera andra medaljband till standard-HvSM med H och tre kronor. Bilder finns uppladdade i den stora mängd varianter som jag har upptäckt.

När det gäller källmaterial har jag dessutom inhämtat att Sporrong skrotat tonvis med gamla svenska stampar i Finland dit de fraktades någon gång i början på 2000-talet. Sporrong är ett privat företag som har gallrat stora delar av sina arkiv, efter eget val. De är inte bundna av några arkivförordningar. Myntverkets arkiv och stampar finns som jämförelse kvar då de länge lytt under Riksbanken.

Under början av 1950 mot 60-talet var hemvärnet en mycket större organisation jmf med i dag. Då omfattade försvaret som mest över 700 000 man enl källa från KKrVA. De här Hv-regionerna/Fo:n var hur stora som helst. När Sporrong till slut kom ikapp kunde vissa regionala medaljer ersättas med det standardiserade med "H" och tre kronor över hela linjen, men det tog tid till mitten på 1950-talet. De här fen regionvarianterna var övergångsvis HvSM till att de fick reguljära medaljer.

I allmänhet vill jag bara säga följande: när en medalj är markerad som historisk samt inte stör bärandet enligt nutida parametrar då kan det mana till försiktighet så att man utreder saker och ting och tar tid på sig innan man klassificerar om medaljer. Det finns t ex mycket kända medaljer av historiskt slag där det finns frågetecken och oklarheter. Jag är också mån om att det ska bli rätt oavsett vem som har rätt eller inte. Mvh
2018-04-19 18:39:39Jonas Arnell
Om det går att styrka att dessa verkligen är en del av HvSM trots att de har helt andra medaljband och helt annan avers, så har jag inga problem med att sätta dem som HvSM. Jag är en tämligen prestigelös person, som försöker sätta fokus på att det ska vara rätt. Om jag har fel stör det mig inte, utan tycker att det är bra att man får ett tillfälle att lära sig mer. ”Arnell har fel…”: jag har inget behov av att uttrycka mig i termer av att ”Nyström har fel”. Det handlar inte om Arnell eller Nyström har rätt eller fel. Det handlar om: går det att visa i skriftliga källor att dessa var en del av HvSM-serien?

Det är säkert så att högre chef meddelat tillstånd som du beskriver. Men igen, till vad? Instiftan, på liknande sätt som andra ? Bärande? Är det så att det finns ett beslut någonstans att dessa medaljer jämställs med och bärs som HvSM, som om det vore ”vanlig” HvSM? Att medaljerna ligger tillsammans på en utställning visar inte det i sig, och uppgifterna från Hv måste preciseras på ytterligare detaljnivå om vi vill att medalj.nu ska vara en tillförlitlig källa för bärande och för historik.

Medalj.nu ska beskriva nuläget, med klickfunktioner om man vill se andra vyer än nuvarande militär bärandeordning. Om det är så att medaljer idag inte har bärandetillstånd, så kan de inte listas som om de hade bärandetillstånd. Inga bandvarianter för HvSM togs med varken i UniR 1994 eller Braunstein: de nämner inga varianter överhuvudtaget. Den enda rimliga tolkningen av det är att oavsett läget på 50-talet, så har medaljerna idag inte bärandetillstånd. Igen, jag kan ha helt fel, och jag har inget emot att ha fel, men tills vi vet mer är det inte rimligt att låta dem kvarstå som bärbara och jämställda med HvSM.
2018-04-19 18:39:32Jonas Arnell
Jag vet att du har gjort ett omfattande arbete i att fotografera ordnar och medaljer och du har tagit fram en stor mängd uppgifter och sammanhang som är mycket intressanta. Du är verkligen en tillgång.

Först tror jag att man behöver fundera över fokus på medalj.nu, och det är bärande till militär uniform i första hand. Det gör att vi måste ligga rätt i hur vi listar medaljer. En viktig princip måste i så fall vara att vi listar osäkra medaljer i den högsta möjliga säkra kategorien. Inte lista i en högre men osäker kategori. Det finns ett antal exempel när det på medalj.nu skrivits in medaljer med lite osäkra uppgifter, som initialt placerats för högt, och som sedan flyttats ner. Det måste vi komma tillrätta med.

I det här fallet har vi ett femtal medaljer, som har helt annat band och helt annan avers än övriga medaljer i serien HvSM - de stilelement som binder ihop serien saknas. Det är alltså de facto helt andra medaljer. Då menar jag att det är rimligt att, i brist på skriftliga källor som visar att dessa medaljer faktiskt var en del av HvSM, lyfta ner medaljen till en lägre nivå. Utgångspunkten måste vara att det här inte är HvSM-medaljer.

Uppgiften att dessa tillkom eftersom Sporrong inte hann med - ja, men varför tog man i så fall inte rätt medaljstamp inom förstaget som motsvarade den som Sporrong hade för HvSM? Upphovsrätt för utseende på stampar ligger inte hos Sporrong utan hos beställaren, så andra företag hade kunnat ta fram rätt utseende utan problem. Varför tog man i så fall inte ens fram rätt medaljband??? Det hade ju varit en ännu enklare åtgärd för att markera att medaljerna hör ihop trots avvikande utseende? Här ligger helt enkelt en hund begraven. Om det är så att man aktivt valde avvikande utseende trots att man kunnat välja exakt samma utseende, så anar man att det finns en skillnad mellan de här medaljerna och HvSM. Det finns en motsägelse här, mellan medaljernas utseende och Hv:s uppgifter om att de ska ha varit samma/lika. Det måste undersökas mer. Håller du inte med om det?

2018-04-19 13:22:41Mikael Sundbom
Rikshemvärnsstaben ligger i Tre vapen och inte tre kronor..
Men är det inte så att de tidigare HvSM hade de tidigares FO:nas vapen på frånsidan beroende på vilket FO hemvärnsförbandet tillhörde. Dock så är det Hemvärnet som delar ut och delat ut HvSM. (Hemvärnets Silver Medalj) inte det enskilda FO:t. Hade det varit FO:na som delade ut medlajer så hade de instifftat egna och inte använt hemvärnets medaljer. Hemvärnet och FörsvarsOmrådena är två olika saker. HvSM har hemvärnets emblem på åtsidan H med tre kronar och texten Sverigiges Hemvärn. Sedan beroende på i vilket FO som hemvärnsförbandet tillhöde hade de deras vapen på frånsidan. Där av så många olika frånsidor. Dock så har alltid åtsidan varit H med tre kronor på HvSM. Samt samma medaljband har använts, blått med 4 gula ränder. Någon annan HvSM finns/fanns inte.
2018-04-19 12:01:37Richard Nyström
Jag har kontrollerat med Hemvärnet centralt för fem år sedan ca att det i serien HvSM (H med tre kronor) förekom HvSM med eget/annat utförande i 34-35mm (Jag var uppe i deras högkvarter vid Tre Kronor). Anledningen var att Sporrong & Co i Stockholm inte hann med orderingången när de gjorde 30+ olika utföranden samtidigt. Externa leverantörer anlitades även. Det finns även andra avvikelser HvSM i guld (förgylld) och brons vilka jag har dokumenterat utan och innan. Jag har således begagnat mig av en grundlig metodik att komma sanningen nära.
Därför gavs tillstånd för vissa FO:s och HV-län att göra egna HvSM-medaljer. Dessa är inte ”lokala” medaljer som Arnell påstår, utan ”regionala” medaljer för större organisationer som omfattare flera lokala underföreningar. Det är helt fel att flytta dessa till föreningsmedaljer och jag invänder mot detta.
Förutom kontroller vid källan har jag i KMK dokumenterat HvSM där det båda varianterna finns grupperade tillsammans i samlingarna.
Braunstein är en bra bok, i brist på en heltäckande. Det finns en hel del fakta- och bildfel där. Det skulle behövas en ny upplaga med korrigeringar. När han skriver om medaljer väljer han vanligen en typmedalj och tar inte upp alla sidovarianterna. Vissa bilder av huvudtyper saknar han.
UniR 1994 och Braunsteins bok är från 2006. Det källmaterial som jag har granskat är från 1950-talet. Av den anledningen lämnar jag kommentarerna därhän. Senare källor täcker inte alltid in källor från förfluten tid.
Jag anser att Arnell har fel som godtyckligt tar bort beteckningarna HvSM. Därmed blir medaljerna felkatalogiserade.
2018-04-18 14:26:35Jonas Arnell
De här medaljerna finns inte upptagna varken i UniR FM 1994 eller Braunsteins bok. Vilket är liktydigt med att de inte hade bärandetillstånd till uniform då, och det finns inte nu.

Vad exakt innebar godkänd på begäran av dåtida rikshemvärnschef? Innebar det godkännande att instifta medaljen, så är det en sak. Det finns gott om militära sammanhang där lokala föreningar med högre instans medgivande har instiftat lokala medaljer. Ex. FBU-föreningar. Men det är en annan sak om det också innebar bärandetillstånd till uniform, och det är jag inte alls säker på. Inte minst eftersom de inte är medtagna i de två ovanstående.

Fråga 2 är om man inom Hemvärnet beskriver det som att de lokala föreningarnas medaljer ingår i HvSM-serien. Vad jag förstår är det din beskrivning, men jag kanske misstolkar det du skriver.
2018-04-18 13:08:40Mikael Sundbom
Rikshemvärnschefen kan inte ge bärandetillstånd till svenska uniform. Det är enbart HKV som kan göra detta.

2018-04-18 09:24:17Richard Nyström
När jag pratade med Hemvärnet centralt 3-4 år sedan hade i mitten på 50-talet vissa regionala hemvärn/Fo:n egna medaljer som ingick i HvSM-serien på särskild godkänd begäran av dåtida rikshemvärnschef. Gör nu inget förhastat. OK?
2018-04-17 10:45:24Jonas Arnell
Instämmer, de står uppsatta som en del av HvSM-serien, men det är det inte frågan om. Det är lokala medaljer, så namn och förkortning måste bytas för alla dessa.
2018-04-17 10:19:21Mikael Sundbom
Detta verkar vara en lokal medalj som inte har bärandetillstånd till svensk uniform. Så den borde tas bort som bärbar till uniform.