Fritextsök medalj:

 

SkönsKGM: Sköns köpings förtjänstmedalj   Sverige

Instiftad år: 1948 Valör: Guld
Ytterligare information:
Frånsidestext: "FÖR HEDRANDE KOMMUNAL GÄRNING". Krans nedtill.

Åtsidestext: "SKÖNS" (upptill) - "KÖPING" (nedtill).
Korslagda yxor i mitten.


Sköns socken i Medelpad ingår sedan 1971 i Sundsvalls kommun och motsvarar från 2016 Sköns distrikt.

Socknens areal är 41,63 kvadratkilometer, varav 41,52 land (efter utbrytning av Skönsmon med 5,7).[1] År 2000 fanns här 18 629 invånare[2]. Norra delen av tätorten Sundsvall, tätorterna Tunadal, Sundsbruk och Johannedal samt sockenkyrkan Sköns kyrka ligger i socknen.

Sköns socken har medeltida ursprung. På medeltiden utbröts Timrå socken.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Sköns församling och för de borgerliga frågorna bildades Sköns landskommun. Ur församlingen utbröts Skönsmons församling, först 1883 (åter 1891) och sedan slutgiltigt 1905. Ur landskommunen överfördes 1948 Skönsmons municipalsamhälle till Sundsvalls stad medan resten av landskommunen ombildades till Sköns köping som 1971 uppgick i Sundsvalls kommun.[2]

1 januari 2016 inrättades distriktet Skön, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Medelpad. De indelta båtsmännen tillhörde Första Norrlands andradels båtsmanskompani.[3][4]
Geografi

Sköns socken ligger norr om Sundsvall vid kring Sundsvallfjärden väster om Alnösundet. Socknen består av kuperad skogig kusttrakt.(Källa: Wikipedia


 

Uppladdad: 2018-04-02 21:15:39, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-04-02 21:15:59, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: