I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SödermanlbfbSM: Södermanlands Befälsutbildningsförbund förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1924 Valör: Silver
Ytterligare information:
Tidigare Södermanlands landstormsförbunds medalj i silver (SödermanllfbSM) - före 1943.


 

Uppladdad: 2014-04-18 14:30:15, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-04-18 14:30:31, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-06-20 09:17:13, av: Richard Nyström.Grupp samt miniatyrer

Uppladdad: 2014-04-03 14:29:28, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-07-06 17:14:27, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Kommentarer: