I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SSFSM(2): Svenska Simförbundets förtjänstmedalj i silver (2)   Sverige

Instiftad år: 1941 Valör: Silver
Ytterligare information:
Band: kluvet i blått och gult, tidigare gult med en smal blå rand på vardera sidan.

Förtjänstmedalj i silver kan tilldelas person, som tidigare innehar diplom och som därefter under ytterligare en följd av år - i regel minst 5 år - med nit och intresse arbetat för simidrotten, antingen på viss plats eller landsomfattande.


 

Uppladdad: 2014-01-11 14:10:33, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-01-11 14:12:06, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-02-12 00:53:06, av: Jonas Arnell.
Uppladdad: 2014-01-06 15:38:04, av: Jonas Arnell.Åtsida miniatyr

Uppladdad: 2014-01-06 15:38:22, av: Jonas Arnell.Frånsida, miniatyr

Uppladdad: 2015-10-29 21:30:37, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer: