Fritextsök medalj:

 

KVSThurSM: Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsalas Thuréus-medalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1971 Valör: Silver
Ytterligare information:
Lilly och Sven Thuréus priser tillkom genom en donation 1971. Det var från början ett enda pris men har genom en permutation blivit fyra priser årligen, ett i var och en av Societetens fyra klasser. Paret Thuréus skapade Stiftelsen för vetenskap, natur och kultur.

Frånsida: FÖR BERÖMVÄRD VERKSAMHET OCH GÄRNING TILL FROMMA FÖR VETENSKAP NATUR OCH KULTUR

Stiftelsen förvaltas av:

Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala

Præses Illustris: H.M. KONUNG CARL XVI GUSTAF

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala är Sveriges äldsta lärda sällskap (akademi), grundat 1710 av Eric Benzelius d.y. efter modell av liknande lärda sällskap på kontinenten. Syftet var att genom inbördes kontakter ledamöterna emellan och med kolleger utomlands samla, utveckla och sprida den kunskap som framför allt inom naturvetenskaperna började få allt större betydelse vid denna tid. Societetens sigill bär texten ’Collecta refundit’ som fritt översatt betyder ’samla och ge ut’ och detta syfte har Societeten under de snart trehundra år som den existerat sökt uppfylla. Societeten är organiserad i fyra klasser: fysisk-matematiska, naturalhistorisk-medicinska, historisk-arkeologiska och teknisk-ekonomiska, och leds av ett presidium. Societeten kom under kungligt beskydd 1728 (sedan dess står ’Kungl.’ före namnet). Bland andra kända namn på ledamöter under 1700-talet märks, förutom Carl von Linné, Emmanuel Swedenborg, Nils Rosén von Rosenstein, Samuel Klingenstierna och Torbern Bergman.

En viktig del av Societetens nuvarande verksamhet består i att genom priser och belöningar uppmärksamma framför allt yngre forskare. Societeten spelar i dag fortfarande en viktig roll för det vetenskapliga tankeutbytet, inte minst när det gäller kontaktnätet över ämnesgränser och över generationer.


 

Uppladdad: 2013-02-14 22:54:29, av: Jonas Arnell.Avers bildkälla: Ryszard 2002

Uppladdad: 2018-02-28 22:53:20, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-02-28 22:53:43, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: