I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GFABGM: Gamlestadens Fabrikers Aktiebolags förtjänstmedalj   Sverige

Instiftad år: 1948 Valör: Guld
Ytterligare information:
Konstnär: Åke Hammarberg; rund; 36 mm; brons

Åtsida: GAMLESTADENS FABRIKERS AKTIEBOLAG .
Frånsida: MED TACK FÖR MÅNGÅRIGT ARBETE I FÖRETAGETS TJÄNST

Investment AB Asken, före 1962 Gamlestadens Fabrikers AB, var ett på sin tid mycket betydande textilföretag i Gamlestaden i Göteborg.
1854 övertog Rosenlunds spinneri det Sahlgrenska sockerbruket i Gamlestaden och gjorde om det till bomullsspinneri. Handelsfirman Johansson & Carlander, etablerad 1865 av Johannes Johansson (senare Mark) och Christopher Carlander köpte Gamlestadens Spinnerier 1880, och 1891 ombildades handelsfirman till aktiebolag under namnet Gamlestadens Fabrikers AB. Namnet är taget av stadsdelen Gamlestaden, Göteborg. Tillverkning utgjordes vid denna tidpunkt bland annat av spinneriprodukter, bomullsvävnader och fisknät. De dåvarande huvudägarna släkterna Mark och Carlander bedrev också via Gamlestadens Fabriker en viss industrifinansiering.

Sven Wingqvist, driftsingenjör vid Gamlestadens Fabriker 1899-1907, utvecklade 1906-1907 det självreglerande kullagret. Med kapital från Gamlestadens Fabriker grundade Axel Carlander och Knut J:son Mark med flera, Svenska Kullagerfabriken (SKF) den 16 februari 1907 för att utveckla Sven Wingquists innovationer på kullagerområdet inom ett eget bolag. Gamlestadens Fabriker kom genom sitt delägarskap i SKF även att bidra till bildandet av SKF:s dotterbolag Volvo 1926.

Gamlestadens Fabrikers värdepappersportfölj kom under åren att växa, och när textilkrisen under 1960-talet medförde en omstrukturering av branschen ändrades bolagets namn 1962 till Investment AB Asken. En avveckling av textilrörelsen inleddes samtidigt, där de sista delarna avyttrades under 1980-talet. En betydande finansrörelse upparbetades dock. 1988 blev Asken dotterbolag till Nobel Industrier och bytte namn till Finans AB Gamlestaden 1989 när det börsnoterades separat och blev ett bolag som bland annat finansierade fastighetspekulation. Aktiemajoriteten i Nobel Industrier och Finans AB Gamlestaden ägdes av Erik Pensers holdingbolag Yggdrasil. Aktierna i Nobel Industrier och Finans AB Gamlestaden övertogs vid finanskrisen 1990-1994 i Sverige av Nordbanken. Finans AB Gamlestaden kunde inte räddas utan gick i konkurs 1991. Lokalerna i Gamlestaden ägs nu av fastighetsbolaget Aberdeen Property Investors. I lokalerna ligger bland annat Bingolotto som sänds härifrån.
(Källa: Wikipedia).


 

Uppladdad: 2013-02-18 09:23:48, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-02-18 09:24:04, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-02-18 09:29:10, av: Richard Nyström.Fabriksmärke

Uppladdad: 2017-04-12 18:22:47, av: Richard Nyström.Åtsida - avslag i brons (arkivkopia)

Uppladdad: 2019-09-30 20:20:36, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2019-09-30 20:21:01, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-30 20:21:21, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: