I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

PatrSstGM: Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för Sveriges kulturarv i guld av 1:a (=11:e) stl, Kulturarvsmedaljen   Sverige

Instiftad år: 1802 Valör: Guld
Ytterligare information:
Kungliga Patriotiska Sällskapet instiftade år 2012 en ny medalj för bevarande av svenskt kulturarv och som för ordningsföljdens skull som instiftad 1802. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth överlämnar den nyinstiftade medaljen till Carl Gustaf von Ehrenheim för hans sätt att säkra kulturmiljön vid Grönsöö slott för framtida generationer.

Kulturarvsmedalj

– Kungliga Patriotiska Sällskapets kulturarvsmedalj är ett värdefullt initiativ för att premiera insatser på kulturarvsområdet. Ansvaret för att vårda och uppmärksamma kulturarvet delas av alla, och såväl enskilda som ideella organisationer kan bidra med engagemang och kunskap, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Produktion: Svenska Medalj AB, i Eskilstuna.

Enligt Lars O. Lagerqvist: "Kulturarvsmedaljen (1:a storl, även infattad i silverdosa men då 2:a storl)) ersätter delvis men inte helt Gösta Berg-medaljen. Den har delats ut några gånger efter Ehrenheim".


 

Uppladdad: 2014-01-05 03:34:11, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-01-13 20:45:25, av: Richard Nyström.Frånsida - tillverkningsbild: frånsidan bearbetas inför verktygstillverkning

Uppladdad: 2013-03-26 23:14:38, av: Richard Nyström.Carl Gustaf von Ehrenheim, på Grönsöö slott utanför Enköping, får Kungliga patriotiska sällskapets medalj för bevarande av svenskt kulturarv. Det är första gången utmärkelsen delas ut (2012). Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth delade ut medaljen.

Uppladdad: 2014-01-05 04:29:49, av: Richard Nyström.2013: Antonia och Viveca Ax:son Johnson mottar Kulturarvsmedaljen, från kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Detta för bevarande av Engelsbergs bruk samt arkiv.

Uppladdad: 2014-01-05 04:30:24, av: Richard Nyström.Damversion

Uppladdad: 2014-01-05 04:30:39, av: Richard Nyström.Diplom

Uppladdad: 2019-07-17 00:42:52, av: Richard Nyström.Dam

Uppladdad: 2019-07-17 00:43:46, av: Richard Nyström.Diplom med minnesgåva som alternativ till medalj

Uppladdad: 2019-08-28 22:09:09, av: Richard Nyström.Kerstin Dellert

Uppladdad: 2019-08-28 22:10:14, av: Richard Nyström.Förstoring

Kommentarer: