I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SthTrBefGM: Stockholms Trängbefälsförenings förtjänstmedalj i guld (FBU)   Sverige

Instiftad år: 1924 Valör: Guld
Ytterligare information:
Jmf SthTrBefSM: Stockholms Trängbefälsförenings förtjänstmedalj i silver (FBU).

Föreningen grundad 1944.

Frånsida: "FÖR GAGNANDE VERKSAMHET INOM FÖRENINGEN".

Tack till Robert von Knorring.


 

Uppladdad: 2018-07-26 23:57:43, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-07-26 23:58:14, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-07-26 23:59:11, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2019-06-22 18:13:10, av: Richard Nyström.Grupp - miniatyrer

Kommentarer: