Fritextsök medalj:

 

Version(2)GM: Allmänna Brandförsäkringsverkets förtjänstmedalj - yngre (2)   Sverige

Instiftad år: 1939 Valör: Guld
Ytterligare information:
I hovprotokollet ref 63/39 anges att Gustav V givit "tillstånd prägla medalj med Karl XIV Johans bild". En äldre medalj fanns tidigare som återupplivades 1939 (v g se nedan).

Denna medalj var en tapperhetsmedalj i samband med rådigt ingripande vid brandsläckning.

FÖR MEDBORGERLIGT NIT

Den ursprungliga medaljen i 8 storleken har diameter ca 31 mm. Ref: Hildebrand II s. 373 nr 98. Jmf: Ej förkortning(1): Allmänna Brandförsäkringsverkets förtjänstmedalj - äldre (1).

Förlagan till medaljen utformades av Lars Grandel (1750-1836).


 

Uppladdad: 2013-01-25 11:48:18, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-01-25 11:48:53, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-01-25 11:49:25, av: Richard Nyström.Åtsida - helbild

Uppladdad: 2013-01-25 11:50:03, av: Richard Nyström.Frånsida - helbild

Uppladdad: 2013-02-05 12:17:18, av: Richard Nyström.Miniatyr till höger

Uppladdad: 2013-02-05 12:17:39, av: Richard Nyström.Miniatyr till vänster

Uppladdad: 2017-04-06 19:44:34, av: Richard Nyström.Avslag i brons

Uppladdad: 2017-05-08 17:48:23, av: Richard Nyström.Hyckert nr 47 - diameter 56 mm /18:e storleken

Uppladdad: 2018-02-20 20:26:34, av: Richard Nyström.Åtsida - Hyckert nr 47 - diameter 56 mm /18:e storleken

Uppladdad: 2018-02-20 20:27:00, av: Richard Nyström.Frånsida - Hyckert nr 47 - diameter 56 mm /18:e storleken

Kommentarer: