I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

ÖvikbfSM: Örnsköldsviks Befälsutbildningsförenings medalj (FBU)   Sverige

Instiftad år: 1924 Valör: Brons
Ytterligare information:
Diameter 33 mm.


 

Uppladdad: 2018-04-21 08:51:23, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-04-21 08:51:46, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-04-21 08:54:21, av: Richard Nyström.Exempel: frimärksmotiv nazistiska Quisling-regimens emblem i Norge under Andra Världskriget

Uppladdad: 2018-04-21 09:10:40, av: Richard Nyström.Utmärkelse

Kommentarer:
2018-04-23 14:49:42Jonas Arnell
Nej, det är inte ord-mot-ord. Du påstår en sak, utan att kunna belägga det. Jag konstaterar att det satta årtalet är en felkälla och att påståendet inte går att belägga, utan att vi får ytterligare information.
2018-04-23 10:56:38Jonas Arnell
Vi kan inte veta - utifrån tillgängliga data - om det var oavsiktligt och slumpartat, därför att vi inte vet medaljens instiftansår. Den har getts året 1924 men detta årtal gäller för landstorms-/befälsutbildningsförbundens (lfb/bfb) medaljer. Dessa har fått samma instiftansår som den första lfb-instiftade medaljen vad gäller bärande: så fungerar det för regionala medaljer.

Föreningarnas (lf/bf) medaljer har inte haft bärandetillstånd och de grupperas inte tillsammans årtalsmässigt. Det här blir ett exempel på att vi kan lura oss själva när vi lägger upp medaljer.

Om den här medaljen instiftades 1933-1945, eller senare, så kan det mycket väl vara en medveten tanke. Utifrån tillgängliga fakta kan vi inte säga något om det var medvetet eller inte, utan bara konstatera att det finns en likhet.