Fritextsök medalj:

 

-: Stockholms Landstormsförbund tecken i silver (enskilt tecken)   Sverige

Instiftad år: 1908 Valör: Silver
Ytterligare information:
Jmf SthlmlfbGM.

Detta tecken utdelades på 1910-talet som ett bevis på fullgjord utbildning och är den äldsta föregångaren till det som kallas befälutbildnings förtjänstmedalj.

Silverstämpeln "F7" visar att den tillverkades år 1908, året för både grundandet av föreningen samt instiftandet av tecknet.

Jmf FöutbSthJSM: Försvarsutbildarna i Stockholms läns 100-års jubileumsmedalj (2008).


 

Uppladdad: 2013-11-14 19:16:31, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-11-14 19:16:47, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-11-14 19:17:06, av: Richard Nyström.Stämplar

Uppladdad: 2015-01-06 21:29:53, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-01-06 21:30:13, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-01-13 23:09:22, av: Richard Nyström.
Kommentarer: