I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SMFGFt: Svenska Musikerförbundets förtjänsttecken   Sverige

Instiftad år: 1957 Valör: Guld
Ytterligare information:
Sannolikt instiftat till 50 årsjubileet 1957 under ordförande Sven Bromée. Förbundet grundades år 1907. Tecknet finns i tre olika storlekar inkl miniatyr. Tillverkare: Sporrong AB.

Jmf: SMFGM: Svenska Musikerförbundets förtjänstmedalj.

OM MUSIKERFÖRBUNDET:

"Vi är fackförbundet för dig som jobbar med musik. Genom facklig och politisk kamp förbättrar vi våra medlemmars upphovs- och arbetsrättsliga villkor och verkar för att musiker och artister ska få en rättvis del av det ekonomiska värde de skapar i samhället."

Historia:

http://www.musikerforbundet.se/om-oss/historik-förbundet-i-100-år.html

(SMF hemsida)


 

Uppladdad: 2015-09-05 17:06:37, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-09-05 17:07:01, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-09-05 17:07:34, av: Richard Nyström.Manschettknappar

Uppladdad: 2015-09-05 17:07:58, av: Richard Nyström.Förbundsnål

Uppladdad: 2015-09-05 17:11:06, av: Richard Nyström.Nuvarande emblem

Uppladdad: 2015-09-05 17:11:31, av: Richard Nyström.Ursprungligt emblem

Uppladdad: 2019-06-23 17:27:25, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Kommentarer: