I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SthOsclbfSM: Oscars Landstormsförening i Stockholm förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1924 Valör: Silver
Ytterligare information:
Föreningens historia (Källa: Försvarsutbildarna).

Grundad 1916. Uppgick i Adolf Fredrik-Oskars Befälsförening år 1971.

Här följer en presentation av föreningens historia och bakgrund som faktiskt går ända tillbaka till 1908.

Stockholms Landsstormsförening bildades 1908 på dåvarande hotell Kronprinsen på Drottninggatan 29. Detta skedde den 4 april. Vår start räknas dock från 1916. Centralförbundets förslag om bildande av ett landstormsförbund för varje inskrivningsområde godkändes. Den 15 maj 1916 beslöt man att bilda Stockholms Landsstormsförbund. De hittillsvarande övningsavdelningarna ombildades till landsstormsföreningar.

Landstormsföreningarna tog som regel namn efter de församlingar där bataljonen varit förlagd. Därtill kom en kulspruteavdelning, en sjukvårdsavdelning och en ungdomsavdelning. Stockholmsförbundet hade vid denna tid 3.345 medlemmar.

Stockholms Landsstormsförbund indelades i sex sektioner.
I sektion 1 inordnades föreningar på söder såsom Sofia, Katarina, Maria, Brännkyrka, Skanstull och Sexorna.
I sektion 2 inordnades Adolf Fredrik, Birka, Kungsholms Västra, Klara och Kungsholm - Matteus.
I sektion 3 fanns Oscars, Engelbrekt, Sankt Erik, Hedvig Eleonora, Gustav Vasa, 6:e rotens och Johannes landsstormsföreningar.
Sektion 4 bestod av ytterstadsföreningar såsom Solna, Södertälje, Norrtälje, Lidingö och Spånga
I sektion 5:an inrangerades Kulspruteavdelningen, Sjukvårdsavdelningen samt ungdomsavdelningen.
Sektion 6 utgjordes av militära och passiva medlemmar.
Sedan 1916 har varje förening levt sitt självständiga liv fram till 1970. Då sammanslogs Adolf Fredriks befälsförening med Oscars befälsförening och antog namnet Adolf Fredrik-Oscars Befälsförening. Detta skedde för 34 år sedan.

2000 blev det en sammanslagning med Adolf Fredrik-Oscars befälsförening och Engelbrekts befälsförening som gick ihop under namnet Adolf Fredrik-Oscars Engelbrekts befälsförening. Vi antog namnet Stockholms FBU-förening. Ett namn som ju inte passade dåvarande beslutsfattare.

Det namn vi slutligt tog är det vi nu bär - Sankt Eriks FBU-förening.

En ny sammanslagning var vi med i år då Nynäshamn-Haninge FBU-förenings samgående godkändes av med S:t Eriks FBU-förening årsstämman den 2004-02-23 i hotel Continental.


 

Uppladdad: 2013-07-12 13:42:36, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-07-12 13:43:07, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-06-06 00:08:09, av: Richard Nyström.Grupp

Uppladdad: 2019-06-27 19:18:48, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2019-07-02 22:57:53, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Kommentarer:
2013-07-12 13:55:37Richard Nyström
Red: Braunstein s. 76 (b).